Σχολική δράση για εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του κλίματος

Στα πλαίσια του περιβαλλοντικού μας προγράμματος, δημιουργήσαμε το παρακάτω βίντεο  για την ευαισθητοποίηση της οικογένειας, της σχολικής κοινότητας και της ευρύτερης κοινότητας σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας με απώτερο στόχο την προστασία του κλίματος.

Εξοικονόμηση ενέργειας