ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗ ΔΥΕΠ….

Ολοκληρώνοντας τον προγραμματισμό του 2ου τριμήνου για το σχολικό έτος 2022-2023 ασχοληθήκαμε στη ΔΥΕΠ με την Ανακύκλωση…..Τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με τα ανακυκλώσιμα υλικά, μιλήσαμε για τη χρησιμότητα των απορριμμάτων και το πώς αυτά τα υλικά μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν μέσα από ειδική επεξεργασία και πάντα με τη βοήθεια της Άννας της Ανακύκλωσης…. Συζητήσαμε για τη γη μας και το περιβάλλον και το πως μπορούμε όλοι μας να συμβάλουμε στην προστασία του και ο φίλος μας ο Πέρι το περιβάλλον να είναι καθαρός και χαρούμενος. Τα παιδιά έμαθαν να κατηγοριοποιούν τα ανακυκλώσιμα υλικά ανάλογα με το χρώμα του κάθε κάδου, κατασκευάσαμε με τα παιδιά μπλε κάδο ανακύκλωσης χαρτιού για την τάξη μας, καθώς και την κυρία Άννα Ανακύκλωση με υλικά που βρήκαμε μέσα στην τάξη και τέλος αδειάσαμε τον κάδο της τάξης μας στο μεγάλο μπλε κάδο ανακύκλωσης χαρτιού που βρίσκεται εντός της δομής……

20230203 113427 20230203 113451 20230206 115003 20230206 120515 20230309 120600 20230309 120615 20230309 120719 20230309 120834