ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-Λειτουργία Ολοήμερου Προγράμματος

Α) Στα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία δύναται να συγκροτηθεί/ούν και να λειτουργήσει/ουν τμήμα/ τμήματα Ολοήμερου Προγράμματος με τις εξής προϋποθέσεις:

Εγγραφή τουλάχιστον δέκα (10) μαθητών/τριών για εξαθέσια και άνω σχολεία.
Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους.
Γίνονται δεκτές όλες ανεξαιρέτως οι αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, χωρίς προϋποθέσεις.
.Στη συγκρότηση των τμημάτων του Ολοήμερου Προγράμματος λαμβάνεται υπόψη η δηλωθείσα ώρα αποχώρησης των μαθητών/τριών, που αναγράφεται στη σχετική υπεύθυνη δήλωση των γονέων/ κηδεμόνων κατά την εγγραφή τους.

2. Πρωινή Ζώνη
Δύναται να συγκροτείται τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00’- 8:00’), για υποδοχή (7:00’- 7:15’) και ώρα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (7:15’- 8:00’), σε σχολεία, όπου διαπιστώνεται σχετική ανάγκη.
Στο τμήμα αυτό, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές/τριες, οι οποίοι/ες είναι εγγεγραμμένοι/ες και φοιτούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών/τριών για τη λειτουργία του τμήματος Πρωινής Ζώνης είναι
10 μαθητές/τριες για σχολεία με λειτουργικότητα από 9/θέσια και άνω
Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα των σχολικών μονάδων, απαιτείται η γραπτή έγκριση του/της οικείου/ας Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Β). Παρακαλείσθε όπως αποστείλετε την αίτηση εγγραφής στο Ολοήμερο πρόγραμματου σχολείου έως την 09/05/2022.
Ιδιαίτερα οι γονείς κηδεμόνες των μαθητών /τριών του σχολείου μας που ενδιαφέρονται για το τμήμα Πρωινής Ζώνης να μην παραλείψουν να το δηλώσουν στην αίτησή τους.
Προς διευκόλυνση της διαδικασίας παρακαλούμε να αναγραφεί στην αίτηση και η Δ/νση κατοικίας του /της μαθ.
Πάντα στη διάθεσή σας για διευκρινήσεις.
Με εκτίμηση

Η δ/ντρια του σχολείου

Αφήστε μια απάντηση

Άνοιγμα μενού
Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων