Ωράριο λειτουργίας

Το ωράριο λειτουργίας του σχολείου θα αναρτηθεί από την διεύθυνση του σχολείου.

07:00 – 08:00   ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ

08:15 – 13:15    ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

13:15 – 15:00   ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ)