Ώρες ενημέρωσης γονέων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας μπορούν να ενημερώνονται απ’ τους εκπαιδευτικούς των παιδιών τους την παρακάτω ημέρα και ώρα:

Α1 : Κάθε 1η …….  του μήνα 13:15

Α2 : Κάθε 1η ……. του μήνα 13:15

Β1 : Κάθε 1η ………… του μήνα 13:15

Β2 : Κάθε 1η ……….. του μήνα 13:15

Γ1 : Κάθε 1η ………..του μήνα 13:15

Γ2 : Κάθε 1η ……………του μήνα 13:15

Δ1 : Κάθε 1η …………..του μήνα 13:15

Δ2 : Κάθε 1η ………….του μήνα 13:15

Ε1 : Κάθε 1η ………….του μήνα 13:15

Ε2 : Κάθε 1η …………του μήνα 13:15

ΣΤ1 : Κάθε 1η …………του μήνα 13:15

ΣΤ2 : Κάθε 1η …………..του μήνα 13:15

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση