Σχέδιο Δράσης

Το σχέδιο δράσης που εκπονεί η σχολική μονάδα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του ν.4692/2020 θα αναρτηθεί το επόμενο διάστημα από τη διεύθυνση του σχολείου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

της Σχολικής Μονάδας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 21+:

http://iep.edu.gr/el/psifiakoapothetirio/skilllabs

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

…………………………………………………………..…………………

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2021-2022

Σχολική μονάδα 16ο Δημοτικό Αγρινίου
Αριθμός τμημάτων Δώδεκα (12)
Αριθμός μαθητών/μαθητριών σχολικής μονάδας
Αριθμός εκπαιδευτικών σχολικής μονάδας
Αριθμός εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στα Εργαστήρια δεξιοτήτων ΠΕ 70: 12 εκπαιδευτικοί

Φροντίζω το περιβάλλον.

Ζω καλύτερα-ευ Ζην

Ενδιαφέρομαι και ενεργώΚοινωνική συναίσθηση και ευθύνη

Δημιουργώ και καινοτομώΔημιουργική σκέψη και πρωτοβουλία

1. Οικολογία – Παγκόσμια και τοπική φυσική κληρονομιά

1. ΥΓΕΙΑ: Διατροφή – Αυτομέριμνα, οδική ασφάλεια

1. Ανθρώπινα δικαιώματα

1. STEM/Εκπαιδευτική ρομποτική

2. Ψυχική και συναισθηματική υγεία – Πρόληψη

2. Κλιματική αλλαγή – Φυσικές καταστροφές, πολιτική προστασία

2. Εθελοντισμός – διαμεσολάβηση

2. Επιχειρηματικότητα – Αγωγή σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα

3. Γνωρίζω το σώμα μου – Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση

3. Παγκόσμια και τοπική πολιτιστική κληρονομιά

3. Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα

Βασικός προσανατολισμός του ετήσιου Σχεδίου δράσης

(Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα)

Το όραμά μας

Θέτουμε ως στόχο των δράσεών μας στη σχολική μας μονάδα τη δημιουργία ενός ανοιχτού σχολείου στην κοινωνία με αποδοχή της διαφορετικότητας. Επιδιώκουμε την εκπαίδευση των μαθητών/μαθητριών με καινοτόμα προγράμματα και την επαφή τους με άτυπα περιβάλλοντα μάθησης. Απαιτείται η σύνδεση με φορείς της τοπικής κοινωνίας, ώστε να καλλιεργηθούν οι δεξιότητες του 21ου αιώνα, όπως είναι η δημιουργική και η κριτική σκέψη. Θα αξιοποιήσουμε τη συνεργασία και την επίλυση προβλημάτων, έτσι ώστε να προετοιμάσουμε τους μαθητές και τις μαθήτριές μας να γίνουν οι αυριανοί πολίτες (ενεργός πολιτειότητα).

Στόχοι της σχολικής μονάδας σε σχέση με τις τοπικές και ενδοσχολικές ανάγκες Οι στόχοι της σχολικής μας μονάδας αναφορικά με το πρόγραμμα είναι:

 1. Η καλλιέργεια της συνεργασίας ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς και λοιπούς φορείς της τοπικής κοινωνίας
 2. Η εκπαίδευση στις ανθρωπιστικές αξίες, τη δημιουργικότητα, τον εθελοντισμό, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την αλληλεγγύη και τη δημοκρατία
 3. Η καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής και, ειδικότερα, του ψηφιακού και τεχνολογικού εγγραμματισμού
 4. Η δημιουργία ενός ασφαλούς εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, με το οποίο θα ενθαρρύνεται η αυτοεκτίμηση, ενώ παράλληλα θα προάγεται ο αλληλοσεβασμός.
 5. Η δημιουργική διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας
 6. Η ευαισθησία για το περιβάλλον και αειφορία
 7. Η συμπερίληψη που αξιοποιεί τις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, προκειμένου να ανταποκριθεί στις διαφοροποιημένες ανάγκες και ικανότητες των μαθητών, καλλιεργώντας δεξιότητες ζωής και μάθησης.

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ως προς τη θεματική ενότητα

11/10-30/11

Φροντίζω το περιβάλλον.

Τάξη Α, τμήματα Α1, Α2

Επιμέρους θεματική ενότητα: «Οικολογία»

Ο δικός μας τίτλος: «Δίνουμε ζωή στα σκουπίδια!»

Εργαστήριο 1ο: Εισαγωγική συζήτηση-διερεύνηση θέματος-προβολή βίντεο-φύλλο εργασίας

Εργαστήριο 2ο: Παρατήρηση του εξωτερικού χώρου του σχολείου κι εντοπισμός απορριμμάτων

Εργαστήριο 3ο: Κατασκευή κάδων ανακύκλωσης και δημιουργία πινακίδας

Εργαστήριο 4ο: Δημιουργία ιστορίας και εικονογράφησή της από τους μαθητές/τις μαθήτριες

Εργαστήριο 5ο: Κατασκευή μουσικών οργάνων από ρολά χαρτιού κουζίνας, όσπρια και δημητριακά

Εργαστήριο 6ο: Αξιολόγηση του προγράμματος

Τάξη Β, τμήματα Β1, Β2

Επιμέρους θεματική ενότητα: «Φυσικές καταστροφές, πολιτική προστασία»

Ο δικός μας τίτλος: «Δασικές πυρκαγιές».

Εργαστήριο 1ο: Ανάγνωση βιβλίου «Ο κότσυφας απαιτεί το δάσος να σωθεί» του Βαγγέλη Ηλιόπουλου-Συζήτηση-προβληματισμός

Εργαστήριο 2ο: Αναζήτηση στο διαδίκτυο πληροφοριών σχετικά με τις αιτίες των δασικών πυρκαγιών-καταγραφή των αιτιών-αποτελεσμάτων

Εργαστήριο 3ο: Προβολή βίντεο για τις δασικές πυρκαγιές-καταγραφή λέξεων για την πυρκαγιά

Εργαστήριο 4ο: Ζωγραφίζουμε «Το πριν και το μετά» ενός καμένου δάσους-Δη-

μιουργία κολάζ

Εργαστήριο 5ο: Θεατρικό παιχνίδι-δραματοποίηση ρόλων-Τα ζώα, τα δέντρα, τα λουλούδια, τα πουλιά εκφράζουν τα συναισθήματά τους για τις πυρκαγιές στα δάση.

Εργαστήριο 6ο: Πρόσκληση εκπροσώπου της πυροσβεστικής για να μιλήσει στους μαθητές για τις δασικές (αλλά και αστικές) πυρκαγιές.

Ενημέρωση-πρόληψη-προστασία

Τάξη Γ, τμήματα Γ1, Γ2

Επιμέρους θεματική ενότητα: «Τοπική πολιτιστική κληρονομιά»

Ο δικός μας τίτλος: «Παραδοσιακή ενδυμασία Αιτωλοακαρνανίας».

Εργαστήριο 1ο: Γνωριμία με τις παραδοσιακές φορεσιές, Video-φωτογραφίες-Ονο-μασία και προέλευση (περιοχή)

Εργαστήριο 2ο: Κατασκευή-υλικά-διαχωρισμός φορεσιάς (ανδρική, γυναικεία)

Εργαστήριο 3ο: Στολισμός-εξαρτήματα-χρήση (καθημερινή κι επίσημη)

Εργαστήριο 4ο: Λαογραφία-ιστορίες, παραμύθια, μύθοι, τραγούδια, χοροί-επί-σκεψη σε λαογραφικό μουσείο

Εργαστήριο 5ο: Συντήρηση-διατήρηση-σημερινή χρήση

Εργαστήριο 6ο: Έκθεση ζωγραφιών

Εργαστήριο 7ο: Ζωγραφική

Τάξη Δ, τμήματα Δ1, Δ2

Επιμέρους θεματική ενότητα: «Οικολογία»

Ο δικός μας τίτλος: «Ανακύκλωση»

Εργαστήριο 1ο: «Γνωριμία με την ανακύκλωση»

Προβολή σχετικού βίντεο και γνωριμία με τους κάδους διαλογής χαρτιού, μπαταριών και καπακιών

Εργαστήριο 2ο: «Η ανακύκλωση στην τάξη μας»

Κατασκευή κάδων διαλογής για την τάξη μας

Εργαστήριο 3ο: «Ανακυκλώσιμα υλικά»

Κατασκευές με ανακυκλώσιμα υλικά

Εργαστήριο 4ο: «Εικαστικές δημιουργίες»

Δημιουργία αφίσας για την ανακύκλωση

Ζωγραφική-δημιουργία πινακίδων

Εργαστήριο 5ο: «Η ανακύκλωση μέσα από βιβλία»

Ανάγνωση σχετικών βιβλίων-παραμυθιών

Εργαστήριο 6ο: «Ανακύκλωση χαρτιού»

Φτιάχνουμε ανακυκλωμένο χαρτί και ζωγραφίζουμε πάνω σε αυτό.

Εργαστήριο 7ο: «Αξιολόγηση-Αναστοχασμός»

Φύλλα αυτοαξιολόγησης με ακροστιχίδες-σταυρόλεξα-ερωτηματολόγιο

Τάξη Ε, τμήμα Ε1

Επιμέρους θεματική ενότητα: «Φυσικές καταστροφές, πολιτική προστασία»

Ο δικός μας τίτλος: «Δασικές πυρκαγιές»

Εργαστήριο 1ο: Σύνταξη ερωτηματολόγιου για ανίχνευση πρότερων γνώσεων για τα δάση και τις δασικές πυρκαγιές

Εργαστήριο 2ο: Συγκέντρωση υλικού-Αναζήτηση στο διαδίκτυο άρθρων σχετικά με τις πυρκαγιές στη χώρα μας στο πρόσφατο παρελθόν

Εργαστήριο 3ο: Κινητικό παιχνίδι-Δραματοποίηση ρόλων (δέντρα, ζώα, έδαφος, βροχή, άνεμος)

Εργαστήριο 4ο: Δημιουργία μικρών κήπων στο σχολείο για την άμεση επαφή των μαθητών με το περιβάλλον

Εργαστήριο 5ο: Πρόσκληση εκπροσώπων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου

Σύνταξη κειμένου για την πρόληψη των πυρκαγιών

Εργαστήριο 6ο: Δημιουργία πινακίδων-αφίσας για την προστασία των δασών

Εργαστήριο 7ο: Αξιολόγηση –καταγραφή των εντυπώσεων των παιδιών για το πρόγραμμα

Τάξη Ε, τμήμα Ε2

Επιμέρους θεματική ενότητα: «Φυσικές καταστροφές-πολιτική προστασία»

Ο δικός μας τίτλος: «Δασικές πυρκαγιές»

Εργαστήριο 1ο: Η γνώση για τα δάση-Κατασκευή χάρτη μεγάλων δασών του πλανήτη

Εργαστήριο 2ο: Συγκέντρωση υλικού-άρθρα για τους κινδύνους και τις καταστροφές των τελευταίων ετών

Εργαστήριο 3ο: Δραματοποίηση ρόλων-Δέντρα, πυρκαγιά, ζώα

Εργαστήριο 4ο: Πρόσκληση εκπροσώπων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου-ενημέρωση

Εργαστήριο 5ο: Δημιουργία πινακίδων-αφίσας για την προστασία του δάσους

Εργαστήριο 6ο: Καταγραφή εντυπώσεων για οικολογική συνείδηση

Τάξη Στ, τμήμα Στ1

Επιμέρους θεματική ενότητα: «Παγκόσμια και τοπική πολιτιστική κληρονομιά»

Ο δικός μας τίτλος: «Το Βρετανικό Μουσείο-Το Μουσείο της Ακρόπολης»

Εργαστήριο 1ο: Διαδραστική επίσκεψη στα Μουσεία

Εργαστήριο 2ο: Τα μάρμαρα του Παρθενώνα

Εργαστήριο 3ο: Λόρδος Έλγιν

Εργαστήριο 4ο: Διαδραστικά παιχνίδια

Εργαστήριο 5ο: Σύνταξη επιστολής στη Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα

Τάξη Στ, τμήμα Στ2

Επιμέρους θεματική ενότητα: «Παγκόσμια και τοπική πολιτιστική κληρονομιά»

Ο δικός μας τίτλος: «Μικρασιατική Καταστροφή-Οι μνήμες μένουν άσβεστες!».

Εργαστήριο 1ο: «Πόλεμος-πρόσφυγας»

Συζήτηση για τον πόλεμο και τους πρόσφυγες

Εργαστήριο 2ο: Παρουσίαση υλικού για τη Μικρασιατική Καταστροφή (φωτογραφίες, βίντεο κ.λπ.)

Εργαστήριο 3ο: Εφημερίδες, υλικό, περιοδικά που περιέγραφαν τα γεγονότα.

Εργαστήριο 4ο: Συγγραφείς για τη Μικρασιατική Καταστροφή-Ανθολόγιο-από-σπάσματα κ.λπ.

Εργαστήριο 5ο: Δημιουργία φωτογραφικού λευκώματος

Εργαστήριο 6ο: Σύνταξη ενός άρθρου για τον πόλεμο και τους πρόσφυγες

Εργαστήριο 7ο: Σταυρόλεξο για τη Μικρασιατική Καταστροφή

ως προς τη θεματική ενότητα

01/12-07/02

Ζω καλύτερα-ευ ζην

Τάξη Α, τμήματα Α1, Α2

Επιμέρους θεματική ενότητα: «Υγεία: Διατροφή»

Ο δικός μας τίτλος: «Είμαι ό,τι τρώω!»

Εργαστήριο 1ο: Εισαγωγική συζήτηση-διερεύνηση θέματος-προβολή βίντεο-φύλλο εργασίας

Εργαστήριο 2ο: Διατροφικές συνήθειες

Εργαστήριο 3ο: Πυραμίδα της διατροφής-χαρτεπικόλληση

Εργαστήριο 4ο: Επεξεργασία παραμυθιού

Εργαστήριο 5ο: Κατασκευή προσωπείων-κατανομή ρόλων-δραματοποίηση παραμυθιού

Εργαστήριο 6ο: Αξιολόγηση του προγράμματος

Τάξη Β, τμήματα Β1, Β2

Επιμέρους θεματική ενότητα: «Ψυχική και συναισθηματική υγεία-πρόληψη»

Ο δικός μας τίτλος: «Βιώνω τα συναισθήματά μου!»

Εργαστήριο 1ο: Ορισμός «Τι είναι συναίσθημα!»

Περιγραφή συναισθημάτων (θετικών και αρνητικών)

Αλφαβητάρι των συναισθημάτων

Εργαστήριο 2ο: Τα συναισθήματα στο σχολείο-Περιγραφή καταστάσεων που προκαλούν τα ανάλογα συναισθήματα.

Εργαστήριο 3ο: Τα παιδιά ζωγραφίζουν τα συναισθήματα.

Δημιουργία κολάζ

Εργαστήριο 4ο: Παιχνίδι ρόλων-Οι μαθητές παίζουν παντομίμα με τα συναισθήματα.

Εργαστήριο 5ο: Ο θυμός στα παιδιά και τεχνικές διαχείρισής τους-προβολή σχετικού βίντεο-συζήτηση-καταγραφή γεγονότων που προκαλούν τον «θυμό».

Τρόποι αντιμετώπισης

Τραγούδι για τον θυμό

Εργαστήριο 6ο: Κατασκευές -Τα φανάρια των συναισθημάτων

Ο άνθρωπος των συναισθημάτων

Εργαστήριο 7ο: Απολογισμός προγράμματος

Τάξη Γ, τμήματα Γ1, Γ2

Επιμέρους θεματική ενότητα: «Γνωρίζω το σώμα μου!»

Ο δικός μας τίτλος: «Τα δόντια μου»

Εργαστήριο 1ο: Γνωρίζω το σώμα μου!

Εργαστήριο 2ο: Στοματική κοιλότητα

Εργαστήριο 3ο: Ονομασίες δοντιών

Εργαστήριο 4ο: Υγιεινή των δοντιών (διατροφή)

Εργαστήριο 5ο: Φροντίδα των δοντιών («Δόνα Τερηδόνα», Ανθολόγιο, συζήτηση Κατασκευή προσωπείων-κατανομή ρόλων-δραματοποίηση παραμυθιού

Εργαστήριο 6ο: Βίντεο

Εργαστήριο 7ο: Ζωγραφίζω-δημιουργώ κόμικς.

Τάξη Δ, τμήματα Δ1, Δ2

Επιμέρους θεματική ενότητα: «Οδική ασφάλεια»

Ο δικός μας τίτλος: «Κυκλοφορώ με ασφάλεια!»

Εργαστήριο 1ο: «Ας γνωριστούμε!»

Δραστηριότητες γνωριμίας-διερεύνηση προϋπαρχουσών γνώσεων

Εργαστήριο 2ο: Πινακίδες σήμανσης: α) σχεδιασμός-κατασκευή

β) αξιοποίηση του βιβλίου μαθητή

Εργαστήριο 3ο: «Κυκλοφορώ με ασφάλεια ως πεζός».

α) Αξιοποίηση του βιβλίου μαθητή (προβολή ηλεκτρονικού βιβλίου)

β) Βιωματικές δράσεις

Εργαστήριο 4ο: «Κυκλοφορώ με ασφάλεια ως ποδηλάτης».

α) Αναζήτηση ιστότοπων σχετικά με το ποδήλατο

β) Ποίημα «Η ποδηλάτισσα»

γ) Εικαστική έκφραση μαθητών-φύλλο εργασίας

Εργαστήριο 5ο: «Κυκλοφορώ με ασφάλεια ως επιβάτης».

α) Αξιοποίηση βιβλίου μαθητή

β) Φύλλο εργασίας

Εργαστήριο 6ο: «Πηγαινοέρχομαι στο σχολείο με ασφάλεια!»-τρόποι

μετακίνησης

α) Συζήτηση

β) Αξιοποίηση Η/Υ (χάρτες Google)

γ) Δημιουργία χάρτη (προσωπικό η διαδρομή προς το σχολείο)

δ) Σύνταξη κανόνων καλής οδικής συμπεριφοράς

Εργαστήριο 7ο: Αξιολόγηση-αναστοχασμός

α) Φύλλα αυτοαξιολόγησης

β) Σχολιασμός-συζήτηση

Τάξη Ε, τμήμα Ε1

Επιμέρους θεματική ενότητα: «Ψυχική και συναισθηματική υγεία-πρόληψη»

Ο δικός μας τίτλος: «Διαχείριση συναισθημάτων»

Εργαστήριο 1ο: Ορισμός της έννοιας «συναίσθημα»-καταγραφή συναισθημάτων σε καρτελάκια

Εργαστήριο 2ο: Συμπλήρωση ερωτηματολόγιου που αφορά στις πηγές των συναισθημάτων

Εργαστήριο 3ο: Οι μαθητές επιλέγουν ένα συναίσθημα από τα καρτελάκια της πρώτης δράσης και το συνδέουν με εμπειρίες της δικής τους ζωής-ανάλυση του τρόπου αντίδρασής τους.

Συζήτηση στην ολομέλεια-Προτάσεις για διαφορετικές συμπεριφορές που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν.

Εργαστήριο 4ο: Οι μαθητές παρουσιάζουν τον εαυτό τους και οι συμμαθητές τους γράφουν σε καρτέλες σε σχήμα καρδιάς θετικά σχόλια για τον παρουσιαζόμενο και τα κοινοποιούν.

Εργαστήριο 5ο: Ο δάσκαλος μοιράζει ένα κείμενο στα παιδιά και οι μαθητές αναγνωρίζουν τα συναισθήματα των ηρώων. Στη συνέχεια, τα παρουσιάζουν με παντομίμα στους συμμαθητές τους.

Εργαστήριο 6ο: Άκουσμα τραγουδιών με σχετική θεματολογία-Συγγραφή κειμένου ή ποιημάτων από τα παιδιά

Τάξη Ε, τμήμα Ε2

Επιμέρους θεματική ενότητα: «Ψυχική και συναισθηματική υγεία-πρόληψη»

Ο δικός μας τίτλος: «Διαχείριση συναισθημάτων»

Εργαστήριο 1ο: Χρωματίζω καρτελάκια με ανάλογα συναισθήματα.

Εργαστήριο 2ο: Καταγράφω τις πηγές των συναισθημάτων και πώς εκδηλώνονται.

Εργαστήριο 3ο: Παίζω ένα παιχνίδι και καταγράφω τα συναισθήματα που δημιουργούνται.

Εργαστήριο 4ο: Καταγράφω συναισθήματα που δημιουργούνται μέσα στην οικογένεια και στην τάξη-συμπεριφορές που τα δημιουργούν.

Εργαστήριο 5ο: Αναφέρουμε τρόπους ζωής που δημιουργούν θετικά συναισθήματα.

Εργαστήριο 6ο: Τα παιδιά παίζουν παντομίμα με διάφορα συναισθήματα.

Τάξη Στ, τμήμα Στ1

Επιμέρους θεματική ενότητα: «Γνωρίζω το σώμα μου-Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση»

Ο δικός μας τίτλος: «Το σώμα μου, μια αξιοθαύμαστη μηχανή που μου ανήκει!»

Εργαστήριο 1ο: Προβολή βίντεο

Εργαστήριο 2ο: Συνάντηση με ειδικό επιστήμονα

Εργαστήριο 3ο: Θάνος Ασκητής «Σεξουαλική αγωγή»

Εργαστήριο 4ο: Παιχνίδια

Εργαστήριο 5ο: Δημιουργία αφίσας

Εργαστήριο 6ο: «Ο κανόνας των εσώρουχων», πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης

Τάξη Στ, τμήμα Στ2

Επιμέρους θεματική ενότητα: «Γνωρίζω το σώμα μου!»

Ο δικός μας τίτλος: «Τι ομάδα είσαι;»

Εργαστήριο 1ο: Συζήτηση-προβληματισμός

Εργαστήριο 2ο: Βίντεο

Εργαστήριο 3ο: Επίσκεψη σε Γ.Ν.Α. ή Σ.Ε.Α.

Εργαστήριο 4ο: Βιβλία, περιοδικά, συνεντεύξεις

Εργαστήριο 5ο: Γνωριμία με την ομάδα που έχω!

Εργαστήριο 6ο: Ζωγραφική-κυκλοφορικό σύστημα

Εργαστήριο 7ο: Σταυρόλεξα

08/02-31/03

Ενδιαφέρομαι και ενεργώ- Κοινωνική συναίσθηση και ευθύνη

Τάξη Α, τμήματα Α1, Α2

Επιμέρους θεματική ενότητα: «Ανθρώπινα δικαιώματα»

Ο δικός μας τίτλος: «Όλοι ίσοι, όλοι διαφορετικοί»

Εργαστήριο 1ο: Εισαγωγική συζήτηση-διερεύνηση θέματος με αφόρμηση από «Το μαγικό πανί», παραμύθι της Γεωργίας Κοκκινάκη-φύλλο εργασίας

Εργαστήριο 2ο: Δημιουργία μικρού βιβλίου

Εργαστήριο 3ο: Δημιουργία αφίσας για την Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του παιδιού (20 Νοεμβρίου)

Εργαστήριο 4ο: Παιχνίδια στο διαδίκτυο

Εργαστήριο 5ο: Ενημέρωση από τον εθελοντικό οργανισμό «Χαμόγελο του παιδιού»

Εργαστήριο 6ο: Αξιολόγηση του προγράμματος

Τάξη Β, τμήματα Β1, Β2

Επιμέρους θεματική ενότητα: «Εθελοντισμός-διαμεσολάβηση»

Ο δικός μας τίτλος: «Εθελοντισμός»

Εργαστήριο 1ο: Προσεγγίζοντας την έννοια του «εθελοντισμού»

Αναζήτηση πληροφοριών σε βιβλία ή στο διαδίκτυο-καταγραφή σε χαρτί του μέτρου

Εργαστήριο 2ο: Ο εθελοντισμός, ο εθελοντής και τα χαρακτηριστικά τους

Δημιουργία αφίσας-βίντεο

Εργαστήριο 3ο: Δράσεις εθελοντισμού-φωτογραφικό υλικό με λεζάντες-δημιουργία κολάζ

Εργαστήριο 4ο: Υλοποίηση μιας δράσης εθελοντισμού-παιχνίδι ρόλων

Εργαστήριο 5ο: Γνωριμία ( ή ενημέρωση) για φορείς που ασκούν δράσεις εθελοντισμού/Πρόσκληση εθελοντών στο σχολείο και συζήτηση μαζί τους

Εργαστήριο 6ο: Καταγραφή μιας δραστηριότητας εθελοντισμού και αλληλεγγύης και σύντομη περιγραφή της

Εργαστήριο 7ο: Κατασκευή πινακίδων (αφισών) με θέμα τον «εθελοντισμό» σε διαφόρους τομείς (ευπαθείς τομείς-περιβάλλον-φυσικές καταστροφές, υγεία, αθλητισμό, πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.ά.)

Τάξη Γ, τμήματα Γ1, Γ2

Επιμέρους θεματική ενότητα: «Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα»

Ο δικός μας τίτλος: «Όλοι μαζί στη σχολική τάξη»

Εργαστήριο 1ο: Γνωρίζομαι καλύτερα με τους συμμαθητές μου (περιγράφω τον εαυτό μου)!

Εργαστήριο 2ο: Οι κανόνες της τάξης μας

Εργαστήριο 3ο: Συναισθήματα για τους συμμαθητές μου

Εργαστήριο 4ο: Συγκρούσεις (αποτελέσματα-συναισθήματα)

Εργαστήριο 5ο: Επικοινωνία

Εργαστήριο 6ο: «’Ολοι έχουν δίκιο!» (παραμύθι)

Εργαστήριο 7: Ζωγραφίζω.

Τάξη Δ, τμήματα Δ1, Δ2

Επιμέρους θεματική ενότητα: «Ανθρώπινα δικαιώματα»

Ο δικός μας τίτλος: «Τα δικαιώματα των παιδιών»

Εργαστήριο 1ο: «Ας γνωριστούμε ξανά!»

α) Το μαγικό κουτί

β) Συμπλήρωση ανθρώπινης φιγούρας/σκίτσο

γ) Αφίσα τάξης

Εργαστήριο 2ο: «Τι χρειάζεται ο άνθρωπος, για να ζήσει!»

α) Φύλλο εργασίας

β) Το bingo των αναγκών, επιθυμιών

γ) Καρτέλες αναγκών, επιθυμιών

Εργαστήριο 3ο: «Επιθυμίες, ανάγκες αλλά και δικαιώματα»

α) Φύλλο εργασίας

β) Συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης

Εργαστήριο 4ο: «Τα δικαιώματα των παιδιών»

α) Δημιουργία αφίσας

β) «Έχω δικαιώματα!»-Καταγράφουν σε καρτέλες όσα δικαιώματα θεωρούν ότι έχουν κατακτήσει.

Εργαστήριο 5ο: «Γνωριμία με κείμενα άρθρων από τη Σύμβαση για τα δικαιώματα των παιδιών»

Εργαστήριο 6ο: «Έχουν δικαιώματα!»

Επεξεργασία διαφορετικών φωτογραφιών παιδιών

Εργαστήριο 7ο: «Μπορώ να βοηθήσω!»

α) Επεξεργασία κινούμενων σχεδίων της Unicef

β) Δημιουργία συννεφόλεξου

γ) Δημιουργία αφίσας

δ) Διάχυση μέσω ιστοσελίδας του σχολείου

Τάξη Ε, τμήμα Ε1

Επιμέρους θεματική ενότητα: «Εθελοντισμός-διαμεσολάβηση»

Ο δικός μας τίτλος: «Εθελοντισμός»

Εργαστήριο 1ο: Προσεγγίζουμε την έννοια του εθελοντισμού. Αναδεικνύουμε αξίες που σχετίζονται με τον εθελοντισμό (ο δάσκαλος μοιράζει κείμενα με ήρωες εθελοντές. Οι μαθητές εντοπίζουν τις εθελοντικές δράσεις).

Εργαστήριο 2ο: «Οικουμενική διακήρυξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα» (Ερωτηματολόγιο για το τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, για να απολαμβάνουν όλοι οι άνθρωποι ίσα δικαιώματα).

Εργαστήριο 3ο: Γνωρίζω τον εαυτό μου και αξιοποιώ γνώσεις, δεξιότητες, ενδιαφέροντα, για να βοηθήσω τους άλλους.

Ανάγνωση: «Ποίημα στους φίλους», Μπόρχες Λουίς

Εργαστήριο 4ο: Οι μαθητές παρακολουθούν βίντεο με συνεντεύξεις εθελοντών στον ιστότοπο www.noiαzomaikaidrw,gr

Συζήτηση γύρω από τα χαρακτηριστικά ενός εθελοντή και τους τομείς που μπορεί να δραστηριοποιηθεί.

Εργαστήριο 5ο: Δημιουργία ομάδων με βάση τα κοινά στοιχεία των μαθητών που αναδείχθηκαν στην τρίτη δράση. Οι μαθητές επιλέγουν τομέα δραστηριοποίησης για εθελοντική δράση.

Εργαστήριο 6ο: «Οι ομάδες εν δράσει» (βιωματική δράση)

Εργαστήριο 7ο: Καταγραφή συναισθημάτων –διατύπωση προτάσεων-δημιουργία αφίσας για τον εθελοντισμό

Τάξη Ε, τμήμα Ε2

Επιμέρους θεματική ενότητα: «Εθελοντισμός-διαμεσολάβηση»

Ο δικός μας τίτλος: «Εθελοντισμός»

Εργαστήριο 1ο: Ορισμός-καταγραφή εθελοντικών οργανώσεων

Εργαστήριο 2ο: Χωρισμός των μαθητών σε εθελοντικές ομάδες-δημιουργία καρτών με συνθήματα της κάθε ομάδας

Εργαστήριο 3ο: Ορίζεται ομάδα διαμεσολάβησης

Εργαστήριο 4ο: Η ομάδα σε δράση (παρεμβαίνει σε υποτιθέμενη φιλονικία).

Εργαστήριο 5ο: Καταγραφή αξιών εθελοντισμού-διαμεσολάβησης

Εργαστήριο 6ο: Ανάρτηση καρτών με σχετικά συνθήματα

Τάξη Στ, τμήμα Στ1

Επιμέρους θεματική ενότητα: «Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα»

Ο δικός μας τίτλος: «Η ομορφιά της πολυχρωμίας»

Εργαστήριο 1ο: Προβολή βίντεο «Όλοι μαζί»

Εργαστήριο 2ο: Διαδραστικά παιχνίδια

Εργαστήριο 3ο: Θεατρικό «Η γέφυρα της φιλίας»

Εργαστήριο 4ο: Δημιουργία αφίσας

Εργαστήριο 5ο: Ερωτηματολόγιο

Τάξη Στ, τμήμα Στ2

Επιμέρους θεματική ενότητα: «Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα»

Ο δικός μας τίτλος: «Το ταξίδι της φυγής και της ελπίδας»

Εργαστήριο 1ο: Χωρισμός σε ομάδες-ευαισθητοποίηση-αφήγηση

Δικαιώματα των προσφύγων-ερωτηματολόγιο

Εργαστήριο 2ο: Βίντεο «Από πού προέρχονται οι πρόσφυγες;»

Εργαστήριο 3ο: Βίντεο «Πού πηγαίνουν οι πρόσφυγες;»

Εργαστήριο 4ο: Πόσοι είναι οι πρόσφυγες; Πόσοι είναι στην Ελλάδα;

Εργαστήριο 5ο: Συγκέντρωση φωτογραφικού υλικού

Εργαστήριο 6ο: Ανθρώπινα δικαιώματα

Εργαστήριο 7ο: Παρουσίαση για την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων

ως προς τη θεματική ενότητα

01/04-31/05

Δημιουργώ και καινοτομώ- Δημιουργική σκέψη και πρωτοβουλία

Τάξη Α, τμήματα Α1, Α2

Επιμέρους θεματική ενότητα: «STEM»

Ο δικός μας τίτλος: «Λιλιπούτειοι μηχανικοί»

Εργαστήριο 1ο: Εισαγωγική συζήτηση-διερεύνηση θέματος

Εργαστήριο 2ο: Κατασκευή «ρομπότ» με απλά υλικά

Εργαστήριο 3ο: Ζωγραφική με τη χρήση «ρομπότ»

Εργαστήριο 4ο: Έκθεση ζωγραφικής

Εργαστήριο 5ο: Αξιολόγηση του προγράμματος-παρουσίαση των εργασιών των παιδιών με ψηφιακή μορφή

Τάξη Β, τμήματα Β1, Β2

Επιμέρους θεματική ενότητα: «Επιχειρηματικότητα-Αγωγή σταδιοδρομίας-Γνωριμία με τα επαγγέλματα»

Ο δικός μας τίτλος: «Παλιά και νέα επαγγέλματα»

Εργαστήριο 1ο: Καταιγισμός ιδεών των παιδιών-Αναφορά στα επαγγέλματα των γονέων τους, των παππούδων των γονέων τους-Καταγραφή τους σε αλφαβητική σειρά (αλφαβητάρι επαγγελμάτων)

Εργαστήριο 2ο: Αναζήτηση στο διαδίκτυο υλικού για τα παραδοσιακά και νέα επαγγέλματα

Παρουσίαση του υλικού στην τάξη-συζήτηση

Εργαστήριο 3ο: Δημιουργία αφίσας για τα «παλιά» και «νέα» επαγγέλματα

Εργαστήριο 4ο: Προβολή βίντεο σχετικό με το θέμα

Εργαστήριο 5ο: Δραστηριότητα παραγωγής γραπτού λόγου με θέμα: «Ποιο επάγγελμα θα ήθελα να ακολουθήσω και γιατί;»

Ζωγραφίζουν το επάγγελμα της επιλογής τους.

Εργαστήριο 6ο: Συμπληρώνουν ακροστιχίδα με επαγγέλματα από το παρελθόν και το παρόν.

Αναλυτική περιγραφή του επαγγέλματος του ελαιοπαραγωγού

Εργαστήριο 7ο: Δραματοποίηση-Κάθε μαθητής (παρουσιάζει) υποδύεται ρόλους διάφορων επαγγελμάτων.

Τάξη Γ, τμήματα Γ1, Γ2

Επιμέρους θεματική ενότητα: «Επιχειρηματικότητα-Αγωγή σταδιοδρομίας-Γνωριμία με τα επαγγέλματα»

Ο δικός μας τίτλος: «Ελαιοπαραγωγός»

Εργαστήριο 1ο: Η ελιά (γνωριμία)

Εργαστήριο 2ο: Το λιοστάσι (επίσκεψη)

Εργαστήριο 3ο: Συγκομιδή (παραγωγός-συνεταιρισμοί)

Εργαστήριο 4ο: Ελαιοτριβείο (επίσκεψη)

Εργαστήριο 5ο: Χρησιμότητα της ελιάς και του ελαιόλαδου (μαγειρική, συνταγές)

Εργαστήριο 6ο: Ζωγραφίζω.

Τάξη Δ, τμήματα Δ1, Δ2

Επιμέρους θεματική ενότητα: «STEM»

Ο δικός μας τίτλος: «Το διάστημα»

Εργαστήριο 1ο: «Γνωριζόμαστε από κάπου;», παιχνίδι γνωριμίας με ερωτήσεις

Εργαστήριο 2ο: «Ας δούμε τους πλανήτες από κοντά!»

Παρακολούθηση βίντεο Artificial Intelligence

Εργαστήριο 3ο: «Ο Ήλιος, πηγή ζωής»

α) Χρησιμοποίηση ψηφιακού υλικού

β) Δημιουργία ψηφιακής ιστορίας

Εργαστήριο 4ο: «Ήλιε-Γη-Σελήνη, Μέρα ή Νύχτα;»

Γνωριμία με την κίνηση της Γης μέσα από βίντεο Artificial Intelligence

Εργαστήριο 5ο: «Όμορφες κόρες του χρόνου»

Γνωρίζουν τις εποχές μέσα από βίντεο.

Εργαστήριο 6ο: «Ταξίδι στη Σελήνη»

Εργαστήριο 7ο: «Τι γνωρίζαμε; Τι γνωρίζουμε;»

Τάξη Ε, τμήμα Ε1

Επιμέρους θεματική ενότητα: «STEM»

Ο δικός μας τίτλος: «Μετεωρολογικά φαινόμενα»

Εργαστήριο 1ο: Σχεδιάζουμε τον κύκλο του νερού.

Εργαστήριο 2ο: Γνωριμία με την Ε.Μ.Υ.

α)Καταγραφή των μετεωρολογικών φαινομένων

β)Σχεδιάζουμε σύμβολα που η Ε.Μ.Υ. χρησιμοποιεί στον μετεωρολογικό χάρτη.

γ)Προβολή βίντεο στο Youtube «Καιρός» Νoesis science center

Εργαστήριο 3ο: α) Γνωρίζουμε τα όργανα που χρησιμοποιεί η Ε.Μ.Υ.

β) Κατασκευάζουμε υγρόμετρα, ανεμόμετρα, βροχόμετρα.

Εργαστήριο 4ο: α) Κάνουμε μετρήσεις.

β) Παρουσιάζουμε τα δεδομένα που συλλέξαμε με ραβδογράμματα, πίνακες, ιστογράμματα.

Εργαστήριο 5ο: Σχεδιάζουμε τη Γη και χρωματίζουμε τις κλιματικές ζώνες.

Εργαστήριο 6ο: α) Αναλύουμε τη χρησιμότητα της πρόγνωσης των καιρικών φαινομένων από την Ε.Μ.Υ.

β)Καταγράφουμε τον ρυθμιστικό ρόλο των καιρικών φαινομένων στις ανθρώπινες δραστηριότητες.

Τάξη Ε, τμήμα Ε2

Επιμέρους θεματική ενότητα: «STEM»

Ο δικός μας τίτλος: «Μετεωρολογικά φαινόμενα»

Εργαστήριο 1ο: Σχεδιάζουμε τον κύκλο του νερού.

Εργαστήριο 2ο: Γνωριμία με την Ε.Μ.Υ.-Σχεδιάζουμε τα σύμβολα που χρησιμοποιεί στους χάρτες. Καταγράφουμε τα όργανα που χρησιμοποιεί.

Εργαστήριο 3ο: Χρησιμοποιούμε διάφορα όργανα (ανεμοδείκτη, υγρόμετρα, θερμόμετρο) και παρακολουθούμε τον καιρό της εβδομάδας.

Εργαστήριο 4ο: Χρωματίζουμε τη Γη σε κλιματικές ζώνες. Καταγράφουμε τις καιρικές συνθήκες σε κάθε ζώνη.

Εργαστήριο 5ο: Καταγράφουμε τις επιπτώσεις που έχουν τα καιρικά φαινόμενα στη ζωή των ανθρώπων.

Τάξη Στ, τμήμα Στ1

Επιμέρους θεματική ενότητα: «Επιχειρηματικότητα- Αγωγή σταδιοδρομίας-Γνωριμία με τα επαγγέλματα»

Ο δικός μας τίτλος: «Ρύζι Agrino»

Εργαστήριο 1ο: Προβολή βίντεο «Από το χθες στο σήμερα»

Εργαστήριο 2ο: Γνωριμία με επαγγέλματα για μια σωστή επιλογή

Εργαστήριο 3ο: Συνάντηση με τον τοπικό επιχειρηματία του Agrino

Εργαστήριο 4ο: Συνέντευξη με διάφορους επαγγελματίες-γονείς

Εργαστήριο 5ο: Παραγωγή γραπτού λόγου

Τάξη Στ, τμήμα Στ2

Επιμέρους θεματική ενότητα: «Επιχειρηματικότητα-Γνωριμία με τα επαγγέλματα»

Ο δικός μας τίτλος: «Ελαιοπαραγωγός- Λάδι από το χωράφι στο τραπέζι»

Εργαστήριο 1ο: Συζήτηση-Η καλλιέργεια της ελιάς

Εργαστήριο 2ο: Επίσκεψη σε ελαιώνα-συνέντευξη με παραγωγούς

Εργαστήριο 3ο: Επίσκεψη σε ελαιοτριβείο-συνεργασία με ιδιοκτήτη ελαιοτριβείου

Εργαστήριο 4ο: Κείμενα-ποιήματα-τραγούδια για την ελιά

Εργαστήριο 5ο: Συμβολισμός της ελιάς Ολυμπιακοί αγώνες κ.λπ.

Εργαστήριο 6ο: Προϊόντα ελιάς και λαδιού

Εργαστήριο 7ο: Ζωγραφική-παρουσίαση

Αναμενόμενο όφελος ως προς το σχολικό κλίμα

Η συνεργασία, η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη και η επικοινωνία αποτελούν βασικούς πυλώνες του προγράμματος. Τα στοιχεία αυτά θα αποτελέσουν βασικούς άξονες αναφοράς μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας οδηγώντας σε ενδιαφέροντα εκπαιδευτικά αποτελέσματα-προϊόντα συλλογικής προσπάθειας.

Ειδικότερα οφέλη

Το μεγάλο εύρος δεξιοτήτων (νου, μάθησης, ζωής, κοινωνικών, συναισθηματικών, τεχνολογίας) που καλλιεργούνται και διατρέχουν όλους τους θεματικούς κύκλους, συγκαταλέγεται στα ειδικότερα οφέλη της εφαρμογής και υλοποίησης των Εργαστηρίων δεξιοτήτων. Σταδιακά η μάθηση εκπορεύεται, αλλά και βασίζεται αποκλειστικά στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των ίδιων των μαθητών.

Αναμενόμενο αντίκτυπο για την ανάπτυξη της σχολικής κοινότητας

Θα εμπλουτιστεί το ψηφιακό αποθετήριο από τις δράσεις που θα κοινοποιηθούν στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Αντίκτυπο στην τοπική κοινότητα

Θα υπάρξει από τη διάχυση των αποτελεσμάτων των επιμέρους δράσεων ανά θεματικό κύκλο συνολική ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας για ζητήματα που αφορούν στο σύνολο της κοινωνίας. Η ενημέρωση θα λειτουργήσει ενισχυτικά στην ανάληψη ατομικής ευθύνης αλλά και πρωτοβουλιών για τη βελτίωση θεμάτων που οι εκπαιδευτικοί μας θα επεξεργαστούν στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Προσαρμογές για τη συμμετοχή και την ένταξη όλων των μαθητών Οι προσαρμογές για τη συμμετοχή και την ένταξη όλων των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των Εργαστηρίων δεξιοτήτων αφορούν, κυρίως, στη διδακτική προσέγγιση.

Θα αξιοποιηθεί ένα πλήθος στρατηγικών διδασκαλίας (εποπτικό και ψηφιακό υλικό, βιωματικές δράσεις, τέχνες και θεατρικό παιχνίδι), ώστε να συμπεριληφθούν όλοι οι μαθητές, συνεκτιμώντας τον ρυθμό και τον τύπο μάθησης του καθενός.

Φορείς και άλλες συνεργασίες που θα εμπλουτίσουν το σχέδιο δράσης
 • Εθελοντικός οργανισμός «Χαμόγελο του παιδιού»
 • Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγρινίου
 • Πρόσκληση εθελοντών στο σχολείο μας
 • Συνάντηση με επιχειρηματία του τόπου μας
Τελικά προϊόντα (ενδεικτικά) των εργαστηρίων που υλοποιήθηκαν
 • Κατασκευές και εικαστικές δημιουργίες
 • Δημιουργία βιβλίου
 • Ψηφιακό υλικό
 • Χαρτεπικόλληση
Εκπαιδευτικό υλικό και εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν εκτός της Πλατφόρμας των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων του ΙΕΠ.
 • Φωτογραφίες
 • Βίντεο
 • Φύλλα εργασίας
 • Powerpoint
 • Διαδραστικές ασκήσεις

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ – ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Τελική αξιολόγηση της υλοποίησης των τεσσάρων θεματικών ενοτήτων

Φροντίζω το περιβάλλον.

Ζω καλύτερα- ευ ζην

Ενδιαφέρομαι και ενεργώ-κοινωνική συναίσθηση και ευθύνη

Δημιουργώ και καινοτομώ- δημιουργική σκέψη και πρωτοβουλία

1. Οικολογία-Παγκόσμια και τοπική φυσική κληρονομιά

1. ΥΓΕΙΑ: Διατροφή – Αυτομέριμνα, οδική ασφάλεια

1. Ανθρώπινα δικαιώματα

1. STEM/Εκπαιδευτική ρομποτική

2. Κλιματική αλλαγή – Φυσικές καταστροφές, πολιτική προστασία

2. Ψυχική και συναισθηματική υγεία-Πρόληψη

2. Εθελοντισμός- διαμεσολάβηση

2. Επιχειρηματικότητα-Αγωγή σταδιοδρομίας-Γνωριμία με επαγγέλματα

3. Παγκόσμια και τοπική πολιτιστική κληρονομιά

3. Γνωρίζω το σώμα μου-Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση

3. Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα

2. Οφέλη συνολικά από την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης

(σε συνάφεια με την αρχική ανάλυση αναγκών)

ως προς το σχολικό κλίμα γενικά
ως προς την ανάπτυξη της σχολικής κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς)
ως προς την τοπική κοινότητα

3. Δυσκολίες – Εμπόδια κατά την υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος

Δυσκολίες και εμπόδια, σύντομη περιγραφή (ξεπεράστηκαν /ήταν ανυπέρβλητα)

Προτάσεις

Στη μορφή λίστας (150 λέξεις)

 • ………………

 • ………………

 • ………………