Επικοινωνία

Μπορείτε καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, να επικοινωνείτε με το Σχολείο:

Τηλ.: 2641031614
Τηλ.: 2641031443
Fax: 2641031350
e-mail: mail@16dim-agrin.ait.sch.gr