Εσωτερική αξιολόγηση

Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται
σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Το 16ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου ιδρύθηκε το 1978 και λειτουργούσε ως το 2004 στεγαζόμενο σε ιδιωτικό
οίκημα επί της οδού Κατίνας Χατζάρα στην συνοικία Αγίας Βαρβάρας.Το 2005 συγχωνεύθηκε με το 22ο Δημοτικό
Σχολείο Αγρινίου και στεγάστηκε σε νέο δημόσιο διδακτήριο επί της οδού Όλγας Παπαστάμου 2, παράλληλης
της επαρχιακής οδού Αγρινίου – Θέρμου κοντά στον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας, όπου έκτοτε λειτουργεί ως
12/θέσιο 16ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου.
Μαζί με το τμήμα Ένταξης έχει 15 οργανικές θέσεις(Τρεις εκπαιδευτικοί υπηρέτησαν σε θέσεις ευθύνης)
Το Σχολείο μας διαθέτει μεγάλη αίθουσα Εκδηλώσεων, αίθουσα Βιβλιοθήκης και εργαστήριο Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών. .Έχει 10 αίθουσες διδασκαλίας στο κτήριο του σχολείου, διαθέτει γραφειά δ/νσης και
εκπαιδευτικών ,βοηθητικούς χώρους όπως 1 χώρο αρχείου 2 αποθήκες, τουαλέτες των μαθητών και
εκπαιδευτικών ..
Επίσης έχουν παραχωρηθεί 2 αίθουσες διδασκαλίας σε παρακείμενο κτήριο(16ο Νηπιαγωγείο Αγρινίου )
Διαθέτει μεγαλη αποθήκη (ισόγεια) η οποία εξυπηρετεί τις ανάγκες του Κεντρου Διανομής.
Η θέρμανση των χώρων γίνεται με λέβητα πετρελαίου (καλοριφέρ) και είναι ικανοποιητική. Ο φυσικός φωτισμός
είναι επαρκής, όμως οι αίθουσες φωτίζονται και με τη χρήση ηλεκτρικών λαμπτήρων. Διαθέτει ανελκυστήρα.
Υπάρχει υποδομή για την πρόσβαση ατόμων με κινητικές δυσκολίες. Ο αύλειος χώρος (2 μεγάλα προαύλια με
γήπεδα μπάσκετ, ποδοσφαίρου και βόλεϋ) είναι επαρκής για τον αριθμό των μαθητών που φιλοξενεί . Διαθέτει
χώρους πρασίνου .Το σχολείο διαθέτει τρεις τηλεοράσεις smart , 3 CD players και τέσσερις βιντεοπροβολείς, δύο
φωτοτυπικά μηχανήματα, μία μικροφωνική εγκατάσταση και ένα ηλεκτρικό αρμόνιο. Επίσης υπάρχει ένα
εργαστήριο Η/Υ και κινητό εργαστήριο Η/Υ (Laptop). Το γραφείο της Διεύθυνσης και των εκπαιδευτικών
διαθέτει 3 Η/Υ, σύνδεση με διαδίκτυο, δύο εκτυπωτές, 2 συσκευές τηλεφώνου . Σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας
υπάρχει πίνακας μαρκαδόρου, φοριαμός, χάρτης της Ελλάδας και της Ευρώπης ή παγκόσμιος. Υπάρχουν επίσης
ένα γραφείο για τον εκπαιδευτικό και τα απαραίτητα τραπεζοθρανία και καθίσματα. Τα όργανα φυσικής και
χημείας είναι ελάχιστα. Σε πέντε από τις αίθουσες διδασκαλίας τοποθετήθηκε desktop και σε δύο από αυτές
smart τηλεόραση.
Η αίθουσα γενικής χρήσης και εκδηλώσεων-θέατρο είναι μεγάλη και εξυπηρετεί την πραγματοποίηση
εκδηλώσεων .Διαθέτει τον έναν από τους τέσσερις βιντεοπροβολείς.
Το σχολείο ανήκει στο ”Δίκτυο σχολικών βιβλιοθηκών”.
Η Βιβλιοθήκη μας έχει περίπου 1400 τιτλους. Η αίθουσα διαθέτει τον έναν απο τους τέσσερις βιντεοπροβολείς ,
desktop και εκτυπωτή ,τραπεζοκαθίσματα, γωνιά παιχνιδιού και κουκλοθέατρου.

Συμπερασματικά ο εξοπλισμός και τα διαθέσιμα μέσα αν και φαίνονται επαρκή λόγω της παλαιότητάς τους
δεν καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες του σχολείου.
Οι βλάβες είναι συνεχείς και δεν είναι πάντα εφικτή η επισκευή τους.
Στο σχολείο εργάστηκαν συνολικά τριάντα τέσσερις (34) εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων και καλύφθηκαν
οι ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό αν και υπήρχε έλλειψη σε εκπαιδευτικό εξειδικευμένης υποστήριξης.
Το προσωπικό έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε σχέση με την επιστημονική και παιδαγωγική του κατάρτιση. Σε
γενικές γραμμές η εμπειρία των εκπαιδευτικών ανταποκρίθηκε στις συγκεκριμένες ανάγκες του σχολείου και τις
απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών. Το σχολείο δε διαθέτει διοικητικό προσωπικό. Ειδικό επιστημονικό
προσωπικό εξυπηρέτησε τη λειτουργία του σχολείου μεσω της ΕΔΕΑΥ. Το σχολείο διέθεται μία καθαρίστρια,
μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Αγρινίου….
Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Θετικά σημεία
Σημείο υπεροχής της σχολικής μονάδας είναι ο αριθμός και η σύνθεση του εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς
επίσης η επιστημονική-παιδαγωγική κατάρτιση και η εμπειρία των εκπαιδευτικών, που ανταποκρίνονται στις
ανάγκες του σχολείου και στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου δείχνουν
ενδιαφέρον για το εκπαιδευτικό έργο και εργάζονται με συνέπεια και ζήλο. Από την αρχή του σχολικού έτους ο
σύλλογος διδασκόντων, κατάρτισε ένα λειτουργικό και αποτελεσματικό ωρολόγιο πρόγραμμα. Το ωρολόγιο
πρόγραμμα τηρήθηκε στο ακέραιο, καθώς οι απουσίες του διδακτικού προσωπικού ήταν ελάχιστες. Οι
οικονομικοί πόροι του σχολείου διαχειρίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την κάλυψη των αναγκών του.
Η αξιοποίηση των διαθέσιμων χώρων και του εξοπλισμού από τους εκπαιδευτικούς είναι πολύ καλή. Η
Διεύθυνση του σχολείου ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς στην αξιοποίηση των υποδομών και του εξοπλισμού
του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου θεωρούν πολύ σημαντική την επιμόρφωσή τους σε ζητήματα που
άπτονται της καθημερινότητας στο σχολείο και ενθαρρύνονται από τη Διεύθυνση του σχολείου, για τη
συμμετοχή τους σε επιμορφωτικές δράσεις, συνέδρια και ημερίδες. Οι διδακτικές πρακτικές του σχολείου
αποτιμώνται θετικές. Η αποτελεσματική διοίκηση της τάξης με τη σωστή αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου και
των μέσων διδασκαλίας, η ποιότητα της παιδαγωγικής σχέσης ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές,
είχαν σαν αποτέλεσμα την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος Σπουδών. Καταγράφεται πολύ καλή
επικοινωνία μεταξύ μαθητών και δασκάλων, ποικιλία μεθόδων αξιολόγησης, έμφαση στη θετική ενίσχυση των
μαθητών, ποιοτική αξιολόγηση και σύνδεσή της με τους στόχους και το περιεχόμενο της διδασκαλίας, ώστε να
λειτουργεί ανατροφοδοτικά. Μεταξύ των εκπαιδευτικών υπάρχει συνεργασία, αλληλοϋποστήριξη και
αλληλεγγύη. Συνεργάζονται εποικοδομητικά στην αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων στην τάξη, καθώς
και στην ανταλλαγή ιδεών και εκπαιδευτικού υλικού. Το Σχολείο συνεργάζεται αποτελεσματικά, για κοινές.
δράσεις, διοργάνωση εκδηλώσεων και διοργάνωση ενημερώσεων από ειδικούς σε θέματα που άπτονται της
σχολικής καθημερινότητας. Επίσης συνεργάζεται αποτελεσματικά και με όλους τους φορείς του τοπικού
περιβάλλοντος. Συνεργάζεται αποτελεσματικά με τον Σχολικό Σύμβουλο, τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, το ΚΕΣΥ,
τον Σύλλογο Γονέων και τους διάφορους κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς. Οι εκπαιδευτικοί του
σχολείου, συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα, (αγωγής υγείας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης,
πολιτιστικών θεμάτων, κυκλοφοριακής αγωγής) και διοργανώνουν ενημερωτικές, εικαστικές, καλλιτεχνικές και
αθλητικές εκδηλώσεις. Στο σχολείο η φοίτηση των μαθητών είναι σταθερή. Παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των
μαθητών ανταποκρίνεται στους στόχους και στα περιεχόμενα του Α.Π.Σ. Η επίδοση και πρόοδος των μαθητών
κρίνεται ικανοποιητική. Σε επίπεδο σχολείου, αλλά και σε επίπεδο τάξης, αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για την
περαιτέρω βελτίωση της προόδου των μαθητών.


Σημεία προς βελτίωση
Το διδακτήριο δεν καλύπτει ικανοποιητικά τις ανάγκες του σχολείου και απαιτούνται παραπέρα παρεμβάσεις
για τη βελτιστοποίησή του, όπως είναι η αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων και η κατασκευή στεγάστρου
στον αύλειο χώρο για το μάθημα της γυμναστικής.αλλά και περιμετρικά του κτηρίου, ο συνεχής έλεφχος του
διδακτηρίου
Ο υπάρχων εξοπλισμός δεν επαρκεί για να καλύψει επαρκώς τις ανάγκες του σχολείου. Η αντικατάσταση του
ηλεκτρονικού εξοπλισμού του σχολείου είναι επιτακτική για τη δια ζώσης διδασκαλία και ιδιαίτερα για την εξ
αποστάσεως διδασκαλία.
Οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι δεν επαρκούν για να καλύψουν ελλείψεις εξοπλισμού του σχολείου.
Διοικητική λειτουργία
Θετικά σημεία
Το σχολείο ανταποκρίθηκε στις θεσμικές του υποχρεώσεις εκπληρώνοντας σε απόλυτο βαθμό τους θεσμικά
προβλεπόμενους στόχους του ωρολογίου προγράμματος και του Προγράμματος Σπουδών. Επίσης υλοποίησε με
επιτυχία τους εκπαιδευτικούς στόχους που είχαν τεθεί από την αρχή της σχολικής χρονιάς σε σειρά
συνεδριάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων. Υπάρχει η γενική εκτίμηση πως ανταποκρίθηκε συνολικά στις
προσδοκίες των εκπαιδευτικών και των γονέων για την πρόοδο των μαθητών στα μαθήματα και την κοινωνική
τους ανάπτυξη, ενώ οι εκπαιδευτικοί είναι αισιόδοξοι για την περαιτέρω βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου στο
σχολείο μας κατά την επόμενη σχολική χρονιά, καθώς οι μαθητές δείχνουν ικανοποιημένοι με την ατομική τους
πρόοδο και τη συμμετοχή τους στη σχολική ζωή. Γενικά διαφαίνεται, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επίπεδο
Συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων, ότι οι γονείς είναι ικανοποιημένοι με τη γενικότερη λειτουργία του Σχολείου,
τις δραστηριότητές του και τα επιτεύγματά του σε μια ιδιαίτερη και πρωτόγνωρη για τα ελληνικά εκπαιδευτικά
δεδομένα σχολική χρονιά. Ειδικά σε θέματα οργάνωσης, διοίκησης, προβολής και δημοσιότητας του σχολείου
αξιοποιήθηκαν αποτελεσματικά οι νέες τεχνολογίες, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την ιστοσελίδα του
Σχολείου με την ιδιαίτερη επισκεψιμότητά της….

Σημεία προς βελτίωση
Η συνεχής εμπεριστατωμένη διεκδίκηση για:
τη διάθεση ενός επιπλέον εκπαιδευτικού για την αναπλήρωση του απουσιάζοντος εκπαιδευτικού , η οποία
πρέπει να γίνεται άμεσα.
Η πλήρωση των αναγκών της παράλληλης στήριξης.
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Θετικά σημεία

Η διάθεση για συνεργασία, η εργατικότητα, η μεθοδικότητα,το αυξανόμενο ενδιαφέρον, η επιμέλεια και η
αποφασιστικότητα όλων.
Σημεία προς βελτίωση
H δυνατότητα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε σεμινάρια οργανωμένα απο το ΥΠΑΙΘ, έγκαιρα και
οπωσδήποτε πριν την υλοποίηση καινοτόμου διαδικασίας.