Πρόσκληση σε ημερίδα από την Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Αγρινίου

Η ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ  ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (κτήριο πρώην Τράπεζας Ελλάδος)

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7/12/22 και ΩΡΑ 18:30

ΜΕ ΘΕΜΑ:

«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΉ ΜΑΣ»

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

  1. Δέσποινα Τσαούση, Εκπαιδευτικός ΕΑΕ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Αιτωλοακαρνανίας,

«Η σημασία της σχολικής ετοιμότητας στην έγκαιρη διάγνωση και πρώιμη παρέμβαση των δυσκολιών των παιδιών προσχολικής ηλικίας»


ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-23

16ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-23

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των μαθητών της  Α΄τάξης θα γίνουν από:

01/03/2022-20/03/2022.

Oι εγγραφές θα γίνονται ύστερα από τηλεφωνική προσυνεννόηση.

(τηλ. 2641031614 /κα Ρακιντζή Αθανασία-κος Μπάδας Ανδρέας)

         Στην Α΄ τάξη εγγράφονται οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2016 έως και 31-12-2016.

  Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι που συνοδεύουν την αίτηση είναι:

  1. Πιστοποιητικό γέννησης του/της μαθητή/τριας (Εκδίδεται από το Σχολείο).
  2. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου (παραλαμβάνεται από το Νηπιαγωγείο)
  3. Το γαλάζιο βιβλιάριο Υγείας του/της μαθητή/τριας, όπου θα φαίνονται τα εμβόλια.
  4. Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή/τριας (παραλαμβάνεται από το Νηπιαγωγείο ή το Σχολείο μας και συμπληρώνεται από γιατρό).
  5. Ένα λογαριασμό Δ.Ε.Η. ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο όπου θα φαίνεται η διεύθυνση και η μόνιμη διαμονή των γονέων.

Επισημαίνεται ότι, κατά την περίοδο των εγγραφών, είναι απαραίτητη η τήρηση των απαιτούμενων μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)

                      https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-koino

                 Ως εκ τούτου, παρακαλείστε ως προς την πιστή τήρηση των προτεινόμενων μέτρων.

                                                                        

                           Προϋποθέσεις εγγραφής στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα

Οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης, μπορούν να εγγράφονται στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους συμπληρώνοντας το παρακάτω έντυπο:

https://grafis.sch.gr/index.php/s/LfdNFNDzmCsszWk

Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών/τριών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος (15:00), εφόσον κατατεθεί σχετική ενυπόγραφη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων.

                 

               Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών/τριών στο τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00-8:00):

Στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές/τριες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι/νες και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος Πρωινής Ζώνης μαθητών/τριών είναι οι 7 μαθητές/τριες για σχολεία με λειτουργικότητα έως 8/θέσια και 10 μαθητές/τριες για σχολεία με λειτουργικότητα από 9/θέσια και άνω.

Επισυνάπτονται :

Χάρτης με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του 16ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου

 

Αίτηση γονέα εγγραφής  μαθ. στην Α΄ ΤάξηΕνημέρωση σχετικά με την επιλογή Β’ ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο

Αγαπητοί γονείς και  κηδεμόνες των μαθητών/τριών της Στ΄ Τάξης σας ενημερώνουμε ότι για εξαιρετικούς  λόγους υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής Β’ ξένης γλώσσας στην Α’ Γυμνασίου. Απαραίτητη η αιτιολογημένη αίτηση προς το σχολείο μας.

*Υπενθυμίζουμε ότι κατά την προσέλευση στο σχολείο τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Β΄ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Οι μαθητές/τριες διδάσκονται ως 2η ξένη γλώσσα όποια από τις δυο
(Γαλλικά ή Γερμανικά)
έχειτην πλειοψηφία των δηλώσεων προτίμησης σε επίπεδο τμήματος, όπως αυτή διαμορφώνεταιμετά τις δηλώσεις των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν κατά το επόμενο σχολικό έτος στηνΕ΄ τάξη. Σε περίπτωση ισοψηφίας στις προτιμήσεις των μαθητών/τριών του τμήματος,διδάσκεται ως 2η ξένη γλώσσα αυτή για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σεεπίπεδο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Δεν επιτρέπεται αλλαγή τμήματοςμαθητών/τριών λόγω διαφορετικής προτίμησης σε σχέση με τη 2η ξένη γλώσσα πουπλειοψήφησε και διδάσκεται στο τμήμα τους. 
Σε σχολεία με δύο ή περισσότερα τμήματα ανά τάξη, οι μαθητές/τριες δύναται να κατανεμηθούν σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους σε μεικτά-παράλληλα τμήματα με δυο προϋποθέσεις:

α) Ο ελάχιστος αριθμός για τη δημιουργία τμήματος είναι οι 12 μαθητές/τριες
β) Ο αριθμός των παράλληλων τμημάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των
υφιστάμενων τμημάτων Γενικής Παιδείας, π.χ. από 2 τμήματα Γενικής Παιδείας
δημιουργούνται αποκλειστικά 2 τμήματα 2ης ξένης γλώσσας, από 3 τμήματα Γενικής
Παιδείας δημιουργούνται αποκλειστικά 3 τμήματα 2ης ξένης γλώσσας κτλ.
Στις περιπτώσεις που δεν πληρούνται οι προαναφερθείσες (α΄ και β΄) προϋποθέσεις, η 2η ξένη γλώσσα διδάσκεται στο υφιστάμενο τμήμα Γενικής Παιδείας σύμφωνα με την επιλογή τηςπλειοψηφίας των μαθητών/τριών σε επίπεδο τμήματος.
Στην περίπτωση κατά την οποία μέχρι την 1η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους δεν έχει
καλυφθεί η θέση του/της εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που επιλέχθηκε σύμφωνα με τιςπροβλέψεις των παραπάνω παραγράφων 3 & 4, τότε με απόφαση του οικείου ΔιευθυντήΠρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι μαθητές/τριες διδάσκονται την ξένη γλώσσα για την οποίαυπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο της οικείας Διεύθυνσης ΠρωτοβάθμιαςΕκπαίδευσης.

Δείτε την αίτηση ΕΔΩ


Δήλωση προτίμησης της Β΄ξένης γλώσσας που θα διδαχθούν τα παιδιά στην Ε΄και ΣΤ΄τάξη

Παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών της Δ΄ Τάξης όπως συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη δήλωση προτίμησης της Β΄ξένης γλώσσας που θα διδαχθούν τα παιδιά στην Ε΄και ΣΤ΄ τάξη.
Η υπογεγραμμένη δήλωση αποστέλλεται στο σχολείο ηλεκτρονικά,(mail: mail@16dim-agrin.ait.sch.gr),ή ταχυδρομικά, ή στο γραμματοκιβώτιο του σχολείου έως 29/05/2020.
Κατεβάστε την αίτηση στον παρακάτω σύνδεσμο:ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΟΜΙΛΙΑ “Μαζί ενάντια στην Ανήλικη παραβατικότητα- χρηστικός οδηγός γονέων” 1:30 την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2017
Στον παρακάτω σύνδεσμο (link) , μπορείτε να βρείτε ανακοινώσεις και χρηστικό οδηγό για τους γονείς
http://www.epimelitesanilikon.gr/
 


Πρόσκληση για γιορτή λήξης σχολικού έτους.

Αγαπητοί γονείς, σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016, στις 08:30 π.μ., θα πραγματοποιηθεί η γιορτή λήξης του σχολικού έτους, από τους μαθητές της Β’ τάξης του σχολείου μας.
Στη συνέχεια θα δοθούν οι τίτλοι προόδου και σπουδών των μαθητών μας και θα γίνει ενημέρωση από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.
Σας περιμένουμε όλους και σας ευχόμαστε καλό Καλοκαίρι!

Ο Δ/ντής του σχολείου

Αγγέλης Λάμπρος


Παραλαβή από τους γονείς των μαθητών μας των ελέγχων προόδου Β’ τριμήνου.

Την Πέμπτη 17.3.2016 στις 11:30 π.μ., θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση γονέων από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου για την πρόοδο των μαθητών και θα δοθούν τα έντυπα της σχολικής επίδοσης.

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Αγγέλης Λάμπρος

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση