ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΔΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ(ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

Σας ενημερώνουμε  στο πλαίσιο της πράξης «Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης 2022-2023», με στόχο την ισότιμη πρόσβαση όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης σε μαθητές και γονείς,  κάθε Παρασκευή, από 16-9-2022, βρίσκεται στο σχολείο μας ψυχολόγος και κοινωνική λειτουργός. 

Όσοι γονείς ενδιαφέρονται να έρθουν σε επαφή μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το σχολείο.