Ανακαίνιση σκηνής με την βοήθεια της ΜΚΟ Δεσμός για τα Σχολεία

Είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι με τη βοήθεια της ΜΚΟ Δεσμός για τα Σχολεία  υλοποιήθηκε η επισκευή της θεατρικής σκηνής του σχολείου μας.

Το έργο υλοποιήθηκε με τη δωρεά του ξενοδοχειακού ομίλου Donkey Hotels και έγιναν οι παρακάτω εργασίες:

Ξήλωμα υπάρχουσας σκηνής

Γκρέμισμα μπροστινού τοίχου της σκηνής

Αποκομιδή μπάζων

Κατασκευή καινούργιας σκηνής και 2 ξύλινων σκαλών

Βάψιμο της σκηνής

Εκ μέρους του Διευθυντή του Σχολείου, του εκπαιδευτικού προσωπικού και των μαθητών θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την ΜΚΟ Δεσμός για τα Σχολεία για την αμέριστη συμπαράστασή της στο έργο μας και την πολύτιμη βοήθεια που προσφέρει στον σχολικό μας Οργανισμό.

 

λογοτυπομεταπρίν

Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-25

1 έως 20 Μαρτίου 2024

 09:οο-10:00

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή των μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘΑ

β. Βιβλιάριο Υγείας του/της μαθητή/τριας ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

 δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας.

 ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

 Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας για την εγγραφή του/της στο Δημοτικό.  Το Πιστοποιητικό Φοίτησης στο Nηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων (14 Ιουνίου 2024) και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο εγγραφής του/της μαθητή/τριας.

 Σημείωση: Προϋποθέσεις εγγραφής μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα, στο Αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και στο Τμήμα Πρωινής Ζώνης

Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στα παραπάνω προγράμματα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους.