Επίλυση προβλημάτων ηλεκτροδότησης αιθουσών

Τις τελευταίες μέρες του 2014, στο Σχολείο μας πραγματοποιήθηκαν ηλεκτρολογικές εργασίες για την επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζονταν εδώ και δυόμισι μήνες σε τρεις αίθουσες διδασκαλίας. Οι εργασίες, μετά από πολλές προσπάθειες της Διευθύντριας του Σχολείου και με τη βοήθεια του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων δόθηκαν, τελικά, εργολαβία από το Δήμο Αθηναίων. Πραγματοποιήθηκε αλλαγή της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και οι ηλεκτρολόγοι μας διαβεβαίωσαν ότι δόθηκε οριστική λύση στο πρόβλημα.