ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

14o Δημοτικό Σχολείο Αθηνών «Δημήτρης Πικιώνης»

Εγγραφές Α΄τάξης

Οι εγγραφές των μαθητών για την Α΄τάξη θα πραγματοποιηθούν από

 1 έως και 20 Μαρτίου 2023.

Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2023 στην Α’ τάξη θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από

1-1-2017 έως και  31-12-2017.

Δικαιολογητικά εγγραφών:

  1. Βιβλιάριο Υγείας του παιδιού ή προσκόμιση άλλου στοιχείου  από το οποίο αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει τα  εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
  2. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του παιδιού(Λογαριασμός Ε.Υ.Δ.Α.Π, Δ.Ε.Η, Συμβόλαιο σπιτιού, εκκαθαριστικό Δ.Ο.Υ).
  3. Πιστοποιητικό γέννησης (δεν απαιτείται η προσκόμιση από τους γονείς αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ).
  4. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του Υ.Π.Α.Ι.Θ
  5. Βεβαίωση φοίτησης νηπίου.

 

Οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται στην Α’ τάξη με ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ομοειδές πιστοποιητικό επίσημα μεταφρασμένο.

 

Μόλις ο γονέας έρθει στο σχολείο για την εγγραφή θα συμπληρώσει:

  • Σχετική αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (ζητείται να αναγράφεται ο ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ και των δύο γονέων/κηδεμόνων).

 

 

ΩΡΑΡΙΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

      Δευτέρα, Τετάρτη: 8.15π.μ – 9.40π.μ

      Πέμπτη: 12μ.μ  -1.15μ.μ   

Λειτουργία σχολείου

Αγαπητοί γονείς
Μετά από σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, σας ενημερώνουμε ότι, αύριο, Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023, τα σχολεία σε όλη την Αττική θα παραμείνουν κλειστά λόγω της κακοκαιρίας.