ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΟΡΤΗ

Την Τετάρτη 27-10-2021 θα πραγματοποιηθεί η σχολική εορτή της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου από τις 8.15π.μ-9.40π.μ.  Την ημέρα αυτή δε θα λειτουργήσει το ολοήμερο. Η αποχώρηση μαθητών/τριών θα γίνει από τις δύο εξόδους(Σίνα -Σαρανταπήχου) όπως κάθε ημέρα.

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ε.Δ.Υ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

Σας ενημερώνουμε  στο πλαίσιο της πράξης «Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης 2021-2022», με στόχο την ισότιμη πρόσβαση όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης σε μαθητές και γονείς,  κάθε Παρασκευή βρίσκεται στο σχολείο μας ψυχολόγος. 

Όσοι γονείς ενδιαφέρονται να έρθουν σε επαφή μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το σχολείο.