《Όμιλοι Αριστείας, Δημιουργικότητας και Καινοτομίας 》

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι Όμιλοι Αριστείας, Δημιουργικότητας και Καινοτομίας στο Νηπιαγωγείο μας, που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων των μαθητών!

Μέχρι στιγμής τα παιδιά στους ομίλους πραγματοποιούν πειράματα, έρχονται σε επαφή με διαφορετικές τεχνικές ζωγραφικής, εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους στα αγγλικά, μαθαίνουν για τα παραδοσιακά παιχνίδια, ενώ γνωρίζουν τον μαγικό κόσμο της μουσικής!

20221114 14154020221121 14000520221123 084414received 802850634144543received 5811653668927789received 668049384991923received 46624542229153520221129 12431320221129 124234received 1832451910432152received 694578321985594