Χαιρετισμός της Διοικούσας Επιτροπής Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. για την έναρξη της Σχολικής Χρονιάς 2021- 2022

Αγαπητοί μαθητές αγαπητές μαθήτριες,
Σήμερα για μερικούς από εσάς είναι η πρώτη μέρα σε ένα καινούργιο σχολείο που εσείς το επιλέξατε
και καταβάλατε κόπο και προσπάθεια, για να φοιτήσετε σε αυτό. Κάποιο άλλοι επιστρέψατε σε ένα
γνώριμο περιβάλλον, που όμως από τη φετινή χρονιά έχει να σας προσφέρει περισσότερες
προκλήσεις και ευκαιρίες να αποκτήσετε νέες γνώσεις, να καλλιεργήσετε τις δεξιότητές σας και με
την καθοδήγηση των δασκάλων σας να βαδίσετε σε πρωτόγνωρες εκπαιδευτικούς ατραπούς και να
αποκομίσετε πολύτιμες εμπειρίες και γνώσεις.
Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι εκπαιδευτικοί,
Στόχος μας είναι εσείς οι εκπαιδευτικοί με τη στήριξη της Πολιτείας και τη δική μας και παρά τις
ιδιαίτερες δυσκολίες αυτής της χρονιάς, να συνεχίσετε να επιτελείτε το παιδαγωγικό σας έργο με
ευσυνειδησία και όραμα εμπνέοντας τους μαθητές σας, παράλληλα όμως να εφαρμόσετε καινοτόμες
εκπαιδευτικές πρακτικές, να πειραματιστείτε σε νέες μεθόδους διδασκαλίας, να συμβάλλετε στη
βελτίωση των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών μέσα από την πιλοτική εφαρμογή τους στα Πρότυπα
και Πειραματικά Σχολεία.
Το σχολείο σας είναι ένα από τα 50 νέα και συνολικά 112 Πρότυπα ή Πειραματικά σχολεία σε όλη τη
χώρα για τα οποία έχουμε το όραμα, την προσδοκία και την ελπίδα με τη στήριξη της Πολιτείας, τη
δική μας, τη συνδρομή των εκπαιδευτικών τους και τη δημιουργικότητα των μαθητών τους να
αποτελέσουν το παράδειγμα για όλα τα δημόσια σχολεία της χώρας για μια σύγχρονη και
αποτελεσματικότερη εκπαίδευση που θα διαμορφώνει μελλοντικούς πολίτες ικανούς να
ανταπεξέρχονται με επιτυχία σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται γρήγορα.
Σας ευχόμαστε καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
Η Διοικούσα Επιτροπή των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων

Αγιασμός

Αγαπητοί γονείς, κατόπιν των νέων οδηγιών που λάβαμε από το Υπουργείο (9/9/21-Φ7/111145/Δ1), τη Δευτέρα οι μαθητές θα προσέλθουν στο Σχολείο  στις 8:15 και θα παραμείνουν μέχρι και την τέλεση του Αγιασμού, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 9.30.
Οι μαθητές θα προσέλθουν με τη βεβαίωση αρνητικού self test. Επίσης σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας από όλους τους μαθητές.
Σύμφωνα με τις οδηγίες που λάβαμε για την αποφυγή συνωστισμού στον αύλειο χώρο του Σχολείου ο Αγιασμός θα τελεστεί χωρίς την παρουσία γονέων, συνεπώς οι γονείς θα παραλάβουν τα παιδιά μετά το πέρας του Αγιασμού στις 9:45.

Σκοπός των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Σκοπός των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Ν_3966_2011, Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Άρθρο 10

Διάκριση Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

1. Το άρθρο 36 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) αντικαθίσταται ως εξής:

« 1. Οι σχολικές μονάδες που έχουν χαρακτηριστεί ως «Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία» αποχαρακτηρίζονται και ορίζονται ως «Πειραματικά Σχολεία», εκτός από τις παρακάτω σχολικές μονάδες που ορίζονται ως «Πρότυπα Σχολεία»:

α) Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο,

β) Πρότυπο Γυμνά- σιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά,

γ) Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης,

δ) Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων,

ε) Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων,

στ) Πρότυπο ΓΕΛ Βαρβακείου Σχολής,

ζ) Πρότυπο ΓΕΛ Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά,

η) Πρότυπο ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης,

θ) Πρότυπο ΓΕΛ Αναβρύτων.

2. Ο όρος «Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο» καταργείται. Όπου αναφέρεται ο όρος «Πρότυπα Πειραματικά» Σχολεία νοούνται εφεξής τα «Πρότυπα» και τα «Πειραματικά» σχολεία, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

3. Όπου αναφέρεται ο όρος «Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων» νοείται εφεξής η «Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων».

4. Τα Πειραματικά σχολεία είναι σχολικές μονάδες που ανήκουν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, όπου δοκιμάζονται νέα προγράμματα σπουδών και ωρολόγια προγράμματα, διδακτικά εργαλεία, σχολικά εγχειρίδια και άλλο εκπαιδευτικό υλικό, διδακτικές μέθοδοι, τρόποι διοίκησης και λειτουργίας της σχολικής μονάδας.

Οι πιλοτικές αυτές εφαρμογές σχεδιάζονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη του Ι.Ε.Π., των Πανεπιστημίων ή των ερευνητικών κέντρων που σχετίζονται με την εκπαίδευση, καθώς και από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή τις ίδιες τις σχολικές μονάδες, με στόχο τη συναγωγή συμπερασμάτων αξιοποιήσιμων για τη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής.

Οι εκπαιδευτικοί αυτών των σχολείων διαθέτουν αυξημένα τυπικά προσόντα και κυρίως την κατάλληλη επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και διδακτική εμπειρία, ώστε να είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις πιλοτικές εφαρμογές, να συμβάλουν στην αποτίμηση των αποτελεσμάτων τους και να προσφέρουν την απαραίτητη ανατροφοδότηση για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, οι δε μαθητές και μαθήτριες εισάγονται με τρόπο που δεν παραβιάζει τις βασικές προϋποθέσεις ενός κατά το δυνατόν τυχαίου δείγματος, απαραίτητη προϋπόθεση για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

5. Ο όρος «Πρότυπα» αναφέρεται στις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της παραγράφου 1 του παρόντος. Έχουν εκπαιδευτικούς με αυξημένα τυπικά προσόντα και διδακτική εμπειρία και όσον αφορά το μαθητικό δυναμικό αυτών των σχολικών μονάδων, ορίζονται τα κριτήρια και ο τρόπος εισαγωγής των μαθητών και των μαθητριών στην πρώτη τάξη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), όπως τροποποιείται με το άρθρο 11 του παρόντος.

Τα Πρότυπα σχολεία μπορούν να εισηγηθούν στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. την προσαρμογή των διδακτικών μεθόδων, των μεθόδων αξιολόγησης και του ετήσιου προγραμματισμού των γνωστικών αντικειμένων, σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει κάθε σχολείο.

6. Τα Πειραματικά σχολεία, κατ’εξοχήν, αξιοποιούνται για την εκπαίδευση με πρακτική άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών και σπουδαστών Τμημάτων Α.Ε.Ι., καθώς και των μεταπτυχιακών φοιτητών στις επιστήμες της εκπαίδευσης (αγωγής), σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Σχολές και Τμήματα.

Σε αυτό το πλαίσιο δύνανται να αξιοποιούνται και τα Πρότυπα σχολεία.

7. Κατά τα λοιπά τόσο τα Πειραματικά όσο και τα Πρότυπα Σχολεία εξυπηρετούν από κοινού με όλα τα υπόλοιπα σχολεία τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης όπως ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.»