Εκπαιδευτικό προσωπικό

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 
Ελευθεράκη Μαρία ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Ελευθεράκη Μαρία ΤΜΗΜΑ 1
Γιαννοπούλου Χριστίνα ΤΜΗΜΑ 2
Πεγγίδου Μαρίνα ΤΜΗΜΑ 3
Μανώλη Βασιλική ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
Σουσλόγου Κατερίνα ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
Κοντοπούλου Χρύσα ΝΗΠΙΑΓΩΓΌΣ