ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, θα θέλαμε να λάβετε γνώση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της διαδικασίας της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (“ΥΠΑΙΘ”) ως υπεύθυνο επεξεργασίας. Για το σκοπό αυτό, παρακαλούμε επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ