Κίνδυνοι και πρακτικές ασφαλείας στο νερό

IMG 8285 IMG 8286

Στα πλαίσια του μαθήματος εργαστηρίων δεξιοτήτων στην Α και Β δημοτικού του σχολείου μας, έγινε μια παρουσίαση υπό την καθοδήγηση της ομάδας Safe water sports και σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό του μαθήματος που ανέλαβε την παρουσίαση με τους εξης στόχους:

 1. Κατανόηση και Αναγνώριση Κανόνων Ασφαλείας:
  • Τα παιδιά να κατανοούν και να αναγνωρίζουν τους βασικούς κανόνες ασφαλείας στο νερό (π.χ. να μην κολυμπούν μόνα τους, να χρησιμοποιούν σωσίβια, να αποφεύγουν τα ρεύματα).
 2. Εκπαίδευση σε Βασικές Τεχνικές Ασφαλείας:
  • Να γνωρίζουν βασικές τεχνικές ασφαλείας, όπως να επιπλέουν και να καλούν βοήθεια.
 3. Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Επικοινωνίας:
  • Να μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους δασκάλους και τους συμμαθητές τους σχετικά με τους κινδύνους και τα μέτρα ασφαλείας στο νερό.
 4. Ευαισθητοποίηση για την Πρόληψη Ατυχημάτων:
  • Να αναπτύξουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν καταστάσεις που μπορεί να είναι επικίνδυνες και να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα.
 5. Εξοικείωση με Τα Θαλάσσια Σπορ:
  • Να έχουν μια πρώτη γνωριμία με τα βασικά θαλάσσια σπορ και τον εξοπλισμό τους, μαθαίνοντας ταυτόχρονα τους κανόνες ασφαλείας που τα συνοδεύουν.
 6. Ανάπτυξη Υπευθυνότητας και Αυτοεκτίμησης:
  • Να αναπτύξουν αίσθημα υπευθυνότητας για την ασφάλειά τους και των γύρω τους, καθώς και αυτοεκτίμηση μέσα από την απόκτηση νέων δεξιοτήτων.
 7. Εμπλουτισμός Γνώσεων για το Περιβάλλον:
  • Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τη θαλάσσια ζωή και το περιβάλλον, κατανοώντας τη σημασία της προστασίας τους.
 8. Συνεργασία και Ομαδικότητα:
  • Να μάθουν να συνεργάζονται και να λειτουργούν ομαδικά σε δραστηριότητες που σχετίζονται με το νερό και τα θαλάσσια σπορ
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, τα παιδιάείναι σε θέση να αναγνωρίζουν τους κινδύνους και να εφαρμόζουν πρακτικές ασφαλείας στο νερό, να κατανοούν τη σημασία της προληπτικής δράσης και να απολαμβάνουν με ασφάλεια τις δραστηριότητες στο υδάτινο περιβάλλον.

Αίτηση για αλλαγή Β΄ ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες της ΣΤ΄ τάξης,

Εάν υπάρχει λόγος να επιλέξουν τα παιδιά σας  διαφορετική 2η ξένη γλώσσα στο Γυμνάσιο από αυτή που διδάχτηκαν στο Δημοτικό, μπορείτε να υποβάλετε γραπτή αίτηση στο γραφείο της Διευθύντριας μέχρι τις 17 Μαΐου 2024.

Στην αίτηση πρέπει να περιλαμβάνεται αναλυτικά ο λόγος για τον οποίο ζητάτε αυτή την αλλαγή.

Το έντυπο της αίτησης είναι εδώ:  ΑΙΤΗΣΗ-ΑΛΛΑΓΗΣ-Β΄-ΞΕΝΗΣ-ΓΛΩΣΣΑΣ