Τ.Π.Ε. Παρουσιάσεις

 1. Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
 2. Περιφερειακές συσκευές
 3. Ερωτήσεις: Περιφερειακές Συσκευές
 4. Κεντρική Μονάδα Υπολογιστή
 5. Αποθηκευτικά Μέσα
 6. Το λογισμικό του υπολογιστή
 7. Ψηφιακά Αρχεία
 8. Φάκελος
 9. Διαχείριση Αρχείων και Φακέλων
 10. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (email)
 11. Γραφικό Περιβάλλον Επικοινωνίας
 12. Η εξέλιξη των υπολογιστών – Κατηγορίες υπολογιστών σήμερα
 13. Δίκτυα Υπολογιστών
 14. Πολυμέσα
 15. Ιοί και Βλαβερό Λογισμικό

Κτίριο – Υποδομές του σχολείου μας

Εικόνες από τις συνεχείς επισκευές – ανακαινήσεις στις κτιριακές υποδομές του σχολείου αλλά και από την εκπαιδευτική διαδικασία.

Τηρούμε τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής

Ιατρείο σχολείου

Αίθουσα ολοήμερου

Μαθητές και δάσκαλοι εν δράσει…

Ανακαίνιση Τάξης

Ανακαίνιση Εξωτερικού

Αντικατάσταση μόνωσης ταράτσας

Ο Δ/ντής

Κώστας Τριανταφύλλου