ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΙΤΛΩΝ – ΛΗΞΗ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ

KALO KALOKAIRI

Τη ΔΕΥΤΕΡΑ, 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 και ώρα 9.00΄ οι εκπαιδευτικοί  του  σχολείου μας, θα  δεχτούν  τους  γονείς  και  κηδεμόνες, προκειμένου  να  τους  ενημερώσουν  για  την  πρόοδο  των  μαθητών και  να τους παραδώσουν  τους  ΤΙΤΛΟΥΣ  ΣΠΟΥΔΩΝ του  τρέχοντος  σχολικού  έτους 2014-15.

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ !

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ !

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΣΧ. ΕΤΟΣ 2015-2016)

Για τον προγραμματισμό Λειτουργίας του ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ για το σχολικό έτος 2015-2016 γίνεται γνωστό ότι:

  • Η αποχώρηση των μαθητών από το Ολοήμερο Πρόγραμμα θα γίνεται την ώρα που θα δηλωθεί κατά την εγγραφή των μαθητών με σχετική υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων και θα παραμείνει ίδια σε όλη τη διάρκεια του σχ. έτους.
  • Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μαθητές και για τη λειτουργία της Πρωινής Ζώνης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5) μαθητές.
  • Η φοίτηση των μαθητών που δηλώνονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι υποχρεωτική.

Παρακαλούνται οι γονείς που ενδιαφέρονται να γράψουν τα παιδιά τους στο Ολοήμερο Πρόγραμμα να παραλάβουν και να καταθέσουν τη σχετική αίτηση-δήλωση στη Διεύθυνση του Σχολείου.