ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΝ 28-02-2022 ΚΑΙ ΤΗΝ 03-03-2022

13ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ            Κυριακή    27  Φεβρουαρίου  2022

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σας ανακοινώνουμε ότι την Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022 στο σχολείο μας, θα λειτουργήσει μόνο ένα τμήμα στο Ολοήμερο πρόγραμμα, λόγω θετικού κρούσματος στον εκπαιδευτικό της Ε΄ τάξης κ.Γιανναδάκη  Κωνσταντίνο. Το πρωινό πρόγραμμα του συγκεκριμένου  τμήματος  θα γίνει κανονικά με άλλους εκπαιδευτικούς, τις ώρες που ο κύριος Γιανναδάκης  έχει  μάθημα.

Θερμή παράκληση  μετά την 14:00μμ, να μείνουν στο Ολοήμερο πρόγραμμα  οι μαθητές, που οι γονείς τους έχουν μεγάλη ανάγκη.

Ο αριθμός των μαθητών που θα μείνουν μετά την 14:00μμ, θα πρέπει να είναι κάτω από είκοσι δύο (22) μαθητές, για λόγους ασφάλειας και υγιεινής. Το ίδιο θα γίνει και την Πέμπτη 03-03-22.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

                                                                                 Ο Δ/ΝΤΗΣ

 

                                                                       Κώστας  Τριανταφύλλου