ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ

 13ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ                                                                               Παρασκευή    23 / 09 / 2022

                                                             

                                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

        Σας ενημερώνουμε, ότι από την Δευτέρα 26-09-2022 μέχρι και την ημέρα επιστροφής της εκπαιδευτικού της Β΄ τάξης, θα  λειτουργεί το Ολοήμερο μόνο με ένα τμήμα, αφού η δασκάλα του Ολοήμερου θα μεταφερθεί στην πρωινή ζώνη για να την αντικαταστήσει. Δυστυχώς σήμερα ο αριθμός των μαθητών ήταν πολύ περισσότερος του ενός τμήματος, γι΄αυτό όσοι μαθητές παραμείνουν τη Δευτέρα στο Ολοήμερο, θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση εργασίας των δύο γονέων η οποία θα αναγράφει τις ώρες εργασίας τους. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να παραμείνει εκπαιδευτικός πέραν του εργασιακού του ωραρίου.

      Αν ο αριθμός των μαθητών τη Δευτέρα είναι μεγαλύτερος των 22 μαθητριών – μαθητών, τότε το Ολοήμερο θα λειτουργήσει μέχρι την 14:00 μμ, με δύο τμήματα.

      Θα σας παρακαλούσα να δείξετε κατανόηση στο σοβαρό αυτό πρόβλημα.

                                                                         

                                                                          Ο Δ/ΝΤΗΣ

 

                                                           ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  ΚΩΣΤΑΣ