Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Παρακαλούνται οι γονείς των μαθητών των μικρών τάξεων , Α΄ ,Β΄, Γ, και Δ΄, να προσέρχονται στο χώρο του σχολείου κατά την αποχώρηση τους δέκα λεπτά νωρίτερα. Δηλαδή 13:05 μμ.

Πρώτα από την πρώτη έξοδο θα φεύγουν οι μαθητές της Α τάξης, μετά της Β΄τάξης και τέλος της Γ΄τάξης.

Από τη δεύτερη έξοδο, πρώτα θα φεύγουν οι μαθητές της Δ΄τάξης, μετά του τμήματος Ε1, μετά του τμήματος ΣΤ και τελευταίοι του τμήματος Ε2.

                            ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!

Σε καμία περίπτωση δε φεύγει ασυνόδευτος μαθητής από το σχολείο , χωρίς υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα.

Σε περίπτωση που τον μαθητή παραλαμβάνει πρόσωπο που δεν έχει την κηδεμονία, αυτό θα γίνεται με εξουσιοδότηση και υπογραφή εκείνου που τον παραλαμβάνει.

                                                                                   Ο  Δ/ΝΤΗΣ

 

                                                                        ΚΩΣΤΑΣ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

     13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΤΗΛ.- ΦΑΞ :  210  5712311                                            ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ,  Πέμπτη   24 Σεπτεμβρίου 2020

                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ανακοινώνουμε ότι από αύριο  Παρασκευή 25-09-2020, μετά την τοποθέτηση της αναπληρώτριας εκπαιδευτικού στο Ε1 τμήμα και των υπόλοιπων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων στο σχολείο μας, το ωρολόγιο πρόγραμμα θα βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη.

Συγκεκριμένα:

α)Θα λειτουργήσει κανονικά η πρωινή ζώνη(υποδοχή μαθητών)

β)Θα λειτουργήσει κανονικά το πρωινό πρόγραμμα, με πρόχειρο

  πρόγραμμα Παρασκευή και Δευτέρα και από Τρίτη μόνιμο.

γ) Το Ολοήμερο πρόγραμμα θα λειτουργήσει κανονικά μέχρι το τέλος του, δηλαδή 16:00 μμ.

Θερμή παράκληση οι μαθητές να έρχονται με τις μάσκες τους στο σχολείο και ο διευθυντής να ενημερώνεται για οποιοδήποτε λόγο απουσίας μαθητή από αυτό.

 

                                                                                      Ο  Δ/ΝΤΗΣ

                                                                       ΚΩΣΤΑΣ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΩΙΝΗΣ -ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ

 

13ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ                                            Περιστέρι,  Τρίτη  15  Σεπτεμβρίου  2020

            ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΤΗΛ.-ΦΑΞ :  210  5712311                                          

                             Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

     Σας ανακοινώνουμε ότι,  από  αύριο    Τετάρτη 16/09/2020 δε θα λειτουργεί το Ολοήμερο πρόγραμμα του σχολείου,( πρωινή και απογευματινή ζώνη, μέχρι να τοποθετηθούν οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων(καλλιτεχνικών, Θεατρικής αγωγής  και πληροφορικής) καθώς και ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός που θα αντικαταστήσει την κυρία Ιωάννου Ζαχαρούλα, στο σχολείο.

Τα υπόλοιπα τμήματα του σχολείου θα ακολουθήσουν κανονικά το ωράριό τους .                                        Δηλαδή:

υποδοχή :08:00 πμ έως 08:15 πμ

μάθημα   : 08:15 πμ έως 13 :15 μμ

αποχώρηση: 13:15  μμ

Θερμή παράκληση, οι μαθητές να εισέρχονται στο σχολείο, με τη μάσκα φορεμένη.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ

 

13ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ

            ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΤΗΛ.-ΦΑΞ :  210  5712311                                                Περιστέρι, 14  Σεπτεμβρίου  2020

                     Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σας ανακοινώνουμε ότι, το απογευματινό ολοήμερο πρόγραμμα δεν θα λειτουργήσει, μέχρι να τοποθετηθούν οι ειδικότητες (καλλιτεχνικών ,Θεατρικής αγωγής και πληροφορικής)  στο σχολείο. Η πρωινή ζώνη 07:00 πμ έως 08:00πμ , θα λειτουργήσει κανονικά.

Τα υπόλοιπα τμήματα του σχολείου θα ακολουθήσουν κανονικά το ωράριό τους . Δηλαδή:

υποδοχή :08:00 πμ έως 08:15 πμ

μάθημα   : 08:15 πμ έως 13 :15 μμ

αποχώρηση: 13:15  μμ

Θερμή παράκληση, οι μαθητές να εισέρχονται στο σχολείο, με τη μάσκα φορεμένη.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ- ΑΓΙΑΣΜΟΣ

 

                           13ο  & 33ο ΔΗΜΟΤΙΚA  ΣΧΟΛΕΙA

                                          ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΤΗΛ.- ΦΑΞ :  210  5712311 – 5743966                                          ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 11 Σεπτεμβρίου 2020

 

                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Τη  Δευτέρα , 14  Σεπτεμβρίου  2020και ώρα  10.45΄π.μ.

   .θα  γίνει ο  ΑΓΙΑΣΜΟΣ  για την έναρξη της νέας Σχολικής Χρονιάς.

     .Πριν  τον  αγιασμό θα γίνει διανομή  των νέων βιβλίων.

      .Προσέλευση  μαθητών :  09:45 πμ  έως  10:00 πμ ( με τις τσάντες τους )

.Ώρα αποχώρησης : 11 :15 πμ έως  11:30 πμ

                                                  ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

.Θερμή παράκληση, οι μαθητές να προσέρχονται στο χώρο του σχολείου, με χρήση μάσκας.

.Έχουμε ιερή υποχρέωση να προστατέψουμε, τους ηλικιωμένους και ευπαθείς     ομάδες.

 

 

AΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ