ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

cpa-school-full-backpack

Σας κάνουμε γνωστό ότι κατά το σχολικό έτος 2015-16, εκτός από τις προγραμματισμένες συναντήσεις από τους δασκάλους των τμημάτων, οι γονείς των μαθητών μπορούν να ενημερώνονται από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου ως εξής:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ
Αικατερίνη Kαλογεροπούλου Α 1η Πέμπτη του μήνα 12.35’
Γεώργιος Χριστόπουλος Β 1η Δευτέρα του μήνα 12.35’
Ελένη Αναστασάκη Γ1 1η Πέμπτη του μήνα 10.45’
Ελένη Κοφινά Γ2 1η Τετάρτη του μήνα 10.45’
Αικατερίνη Σταυρουλάκη Δ 1η Τρίτη του μήνα 10.45’
Παύλος Ντόκος Ε 1η Παρασκευή του μήνα 10.45’
Γεώργιος Κωλέττης ΣΤ1 1η Τρίτη του μήνα 10.00’
Μαρία Μαχά ΣΤ2 1η Τρίτη του μήνα 10.45’
Αναστασία Κορμπίλα ΟΛΟΗΜΕΡΟ 1η Πέμπτη του μήνα 12.35’
Ορέστης Στρογγυλός ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 1η Παρασκευή του μήνα 10.00’
Μαρία Παραμύθη ΑΓΓΛΙΚΑ 1η Πέμπτη του μήνα 10.45’
Μαργαρίτα Κριθαρά ΜΟΥΣΙΚΗ 1η Δευτέρα του μήνα 09.00’
Ελένη Θεοδωρακοπούλου ΓΑΛΛΙΚΑ 1η Πέμπτη του μήνα 13.25’

Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη για ενημέρωση εκτός των προγραμματισμένων ωρών είναι προτιμότερο να υπάρχει πρώτα τηλεφωνική συνεννόηση στο τηλέφωνο του Σχολείου:

210 5712311