ΨΗΦΙΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ

istoriko23-2-16

Μια πλούσια ψηφιακή συλλογή σχολικών εγχειριδίων του παρελθόντος έχει δημιουργήσει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής η οποία είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο http://e-library.iep.edu.gr ο οποίος θα λειτουργεί στο εξής ως αποθετήριο-κιβωτός του τεράστιου σε όγκο υλικού.

Η Ψηφιακή Ιστορική Συλλογή Σχολικών Εγχειριδίων αριθμεί πάνω από 1.000.000 σελίδες υψηλής ανάλυσης, καθώς και 15.000 σελίδες αρχείων κειμένου ενώ ο αριθμός των βιβλίων φθάνει τα 5.979.

Μέσω του διαδικτύου διατίθενται σχολικά εγχειρίδια που έχουν χρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία από τον 19ο αιώνα έως τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού ανήκε στο πρώην Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, «καθολικό διάδοχο» του οποίου αποτελεί το Ι.Ε.Π. και είναι μέρος της βιβλιοθήκης του, ενώ επιπλέον υλικό θα αναζητηθεί από τον ανάδοχο σε άλλες βιβλιοθήκες (π.χ. Μπενάκειος) και σε άλλα ιδρύματα (π.χ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).

Το παραπάνω υλικό, το οποίο συνθέτει την «Ιστορική Συλλογή» του Ι.Ε.Π., απευθύνεται:

  • Στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, δηλαδή στους 130.000 περίπου εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς ερευνητές και τους Έλληνες μαθητές. Σημειώνεται ότι η πρόσβαση σε παλαιά σχολικά εγχειρίδια, μπορεί να αποδειχτεί ουσιαστικό εργαλείο του εκπαιδευτικού, ειδικά στο πλαίσιο της διδασκαλίας μαθημάτων όπως η ιστορία ή τα ελληνικά. Πράγματι, η εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας και της γνώσης γενικότερα σκιαγραφείται μέσα από τα κείμενα, τις εικόνες, το πρόγραμμα διδασκαλίας, τις αξίες και τις γνώσεις που περιέχονταν στα σχολικά βιβλία κάθε ιστορικής περιόδου. Με τον τρόπο αυτό, οι διαφορετικές οπτικές γωνίες που προσφέρουν τα παλιά σχολικά εγχειρίδια στους μαθητές δίνουν γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη κριτικής ερμηνείας και σκέψης.
  • Σε κάθε Έλληνα πολίτη τα παλαιά σχολικά εγχειρίδια αποτελούν μέρος της εθνικής πολιτισμικής κληρονομιάς των νεότερων χρόνων. Με το έργο αυτό, ο κάθε Έλληνας πολίτης θα έχει για πρώτη φορά στην διάθεσή του ένα σημαντικότατο μέρος του πολιτισμικού πλούτου της χώρας. Επιπλέον, καθώς η ελληνική κοινωνία στην νεώτερη ιστορία της αντανακλάται μέσα από το υλικό του έργου, η ηλεκτρονική διάθεση του στο κοινό βοηθά στην ανάπτυξη της ιστορικής και πολιτισμικής συνείδησης του κάθε Έλληνα πολίτη και τροφοδοτεί τον ιστορικό και κοινωνικό διάλογο.
  • Στην ακαδημαϊκή κοινότητα και τους ερευνητές στους τομείς της ιστορίας, της πολιτικής επιστήμης, της κοινωνιολογίας και σχετικών αντικειμένων. Το υλικό του έργου και η τεκμηρίωση που παρέχει, διευκολύνει την εργασία τους στους αντίστοιχους τομείς ενώ η ευκολία στην πρόσβαση ενθαρρύνει νέες και πρωτότυπες ερευνητικές προσπάθειες. (από τον ιστότοπο του ΥΠΠΕΘ)

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ στηρίζει τους μαθητές

APOSTOLI

Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών σε συνεργασία με το ΥΠΠΕΘ συνεχίζει την ενίσχυση  μαθητών και των οικογενειών τους σε θέματα σίτισης στο πλαίσιο του προγράμματος «Η Αποστολή στηρίζει τους μαθητές».

Προκειμένου να υποβάλει αίτηση η οικογένεια του μαθητή για να ενταχθεί στο πρόγραμμα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι καταθέσει στο σχολείο τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την οικονομική κατάσταση της:

– Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου κηδεμόνα

– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

– Εκκαθαριστικό εφορίας 2015

– Κάρτα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. (εφόσον διαθέτει)

– Πιστοποιητικό πολύτεκνης οικογένειας από αρμόδιο αναγνωρισμένο φορέα  (εφόσον διαθέτει).

Τα οικονομικά κριτήρια για κάθε οικογένεια ενδεικτικά είναι:

Για οικογένεια με 2 ή 3 άτομα: συνολικό δηλωθέν εισόδημα μέχρι 8.000 ευρώ.

Για οικογένεια με 4 άτομα: συνολικό δηλωθέν εισόδημα μέχρι 9.500 ευρώ κτλ.

            Τέλος κάθε οικογένεια θα παραλαμβάνει αντίστοιχο αριθμό δεμάτων βάσει του αριθμού μελών της.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΩΝ Ε΄ και ΣΤ΄ ΤΑΞΕΩΝ

 

HMERIDA

Ο Σχολικός Σύμβουλος της 31ης Περιφέρειας Δ.Ε. Αττικής, κ. Αναστάσιος Ασβεστάς καλεί σε επιμορφωτική ημερίδα τους εκπαιδευτικούς των Ε΄ και  Στ΄ τάξεων με θέμα:

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: Αποτελεσματική χρήση Στρατηγικών & Εργαλείων για την υποστήριξη της Διδασκαλίας και της Μάθησης

Η ημερίδα θα γίνει την Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016 στο 45ο Δημοτ. Σχολείο Περιστερίου.

Επομένως τα τμήματα των Ε΄ και  Στ΄ τάξεων δεν θα λειτουργήσουν.