Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας νηπιαγωγείου

0

Συγγραφέας: 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | Κατηγορία Εσωτερικός κανονισμός νηπιαγωγείου | , στις 19-09-2022

Το νηπιαγωγείο είναι ο χώρος όπου τα νήπια, περνούν πολλές ώρες καθημερινά.
Μαθαίνουν, παίζουν, χαίρονται, δημιουργούν και συνεργάζονται.
Η σχολική κοινότητα είναι μία οργανωμένη ομάδα που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της
κοινωνίας. Το σχολείο προετοιμάζει τους νέους να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Η
εσωτερική οργάνωση της σχολικής ζωής οφείλει να εκπαιδεύει και να διαπαιδαγωγεί,
σύμφωνα με τα πρότυπα και τις ανάγκες της δημοκρατικής κοινωνίας.
Γι` αυτό καλό είναι η σχολική ζωή να ρυθμίζεται από κάποιους κανόνες, οι οποίοι βοηθούν
στην εκπαιδευτική διαδικασία ώστε το σχολείο να λειτουργεί αποτελεσματικότερα ως μια
ασφαλής κοινότητα μάθησης.
Με τον όρο «σχολικός κανονισμός» εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που
αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και
αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να αποβλέπουν στη
διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη
συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με
αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση. Στο πλαίσιο αυτό ο όρος «σχολική
πειθαρχία» αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και αναδεικνύεται σε βασικό ποιοτικό
στοιχείο του σύγχρονου δημοκρατικού σχολείου.
Για το σκοπό αυτό συντάσσεται ο κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας του νηπιαγωγείου
μας, ο οποίος είναι πλήρως εναρμονισμένος με την ισχύουσα νομοθεσία για τη λειτουργία
του σχολείου.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Η εγγραφή των προνηπίων γίνεται ηλεκτρονικά με ευθύνη των γονέων μέσω της ψηφιακής
υπηρεσίας gov.gr.
Το πιστοποιητικό γέννησης του νηπίου εκδίδεται από την προϊσταμένη.
Οι γονείς υποχρεούνται να προσκομίσουν:
1. Το βιβλιάριο υγείας του παιδιού ή άλλο στοιχείο στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα
προβλεπόμενα από το νόμο εμβόλια.
2. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ).
3. Αποδεικτικό στοιχείο (πχ. λογαριασμός ΔΕΗ, μισθωτήριο οικίας, ή άλλο έγγραφο)
όπως προβλέπεται από το άρθρο 1 του Π.Δ. 200/98 – ΦΕΚ 161/1998, από το οποίο
φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
4. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα / κηδεμόνα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την
ασφαλή μετακίνηση του νηπίου από και προς το σχολείο.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ
ΑΥΤΟ
ΩρολόγιοΠρόγραμμα
Το Ωρολόγιο πρόγραμμα νηπιαγωγείου καθορίζεται από το προεδρικό Διάταγμα 79/1-8-
2017 , συντάσσεται και υπογράφεται από τον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ ́Αθήνας.
Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων το οποίο ακολουθούμε έχει καθοριστεί με όσα προβλέπει
και περιλαμβάνει το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για
το νηπιαγωγείο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Είναι επίσης σύμφωνο με τις
απαιτήσεις της εποχής μας, τόσο για την παροχή ποιοτικής αλλά και άρτιας εκπαίδευσης.
Δράσεις – προγράμματα εκπονούνται κατά τη διάρκεια της χρονιάς βασιζόμενα πάντα στις
κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των παιδιών.
Τμήματα – ωράριο λειτουργίας
Στο 12ο Νηπιαγωγείο Χαϊδαρίου το τρέχον σχολικό έτος λειτουργούν δύο (2) τμήματα
υποχρεωτικά πρωινά και ένα (1) προαιρετικό απογευματινό. Σε αυτά διδάσκουν:
Τμήμα υποχρεωτικό πρωινό 1: Καραμπάτη Θεοδώρα Προϊσταμένη
Τμήμα υποχρεωτικό πρωινό 2: Σιάνου Ξένη
Τμήμα προαιρετικό απογευματινό: Χατζηδάκη Γεωργία
Η ώρα προσέλευσης των νηπίων της πρωινής ζώνης είναι : 7.45-8.00 και ισχύει μόνο για
τα νήπια, προνήπια που φοιτούν στο προαιρετικό απογευματινό τμήμα.
Αν για κάποιο λόγο καθυστερήσει κάποιος από την πρωινή ζώνη, οφείλει να περιμένει και
να εισέλθει στο σχολείο στις 8.15-8.30 όπου είναι η ώρα προσέλευσης όλων των υπόλοιπων
νηπίων. (Η πρωινή ζώνη πρέπει να τηρείται, διαφορετικά τίθεται σε αναστολή).
Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι σε καμία περίπτωση η πόρτα δεν θα ανοίγει πριν από τις
08:15. Θα κλείνει δε, στις 08:30 αυστηρά.
Το πρωί παραδίνουμε το παιδί μας στη νηπιαγωγό στην πόρτα εισόδου του σχολείου και
αποχωρούμε. Εκείνη το παραλαμβάνει και το προτρέπει να βάλει αντισηπτικό πριν
προχωρήσει στην αίθουσα.
Για την ασφάλεια των παιδιών μετά από αυτή την ώρα η πόρτα παραμένει κλειστή.
Η πόρτα για την αποχώρηση ανοίγει στη 13:00 για τα παιδιά του πρωινού υποχρεωτικού
τμήματος και στις 16.00 για τα παιδιά του προαιρετικού απογευματινού. Σας παρακαλούμε
να τηρείτε το ωράριο παραμονής στο σχολείο.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Τα παιδιά δεν μπορεί να τα παραλάβει ανήλικο άτομο.
• Δεν παραδίδονται σε πρόσωπα που δεν έχετε δηλώσει.

• Η αποχώρηση νωρίτερα του ωραρίου απαγορεύεται. Γίνεται μόνο σε εξαιρετικές
περιπτώσεις μετά από συνεννόηση με την εκπαιδευτικό και με τη συμπλήρωση
υπεύθυνης δήλωσης.

Διδακτικές επισκέψεις
Για την τρέχουσα χρονιά 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν διδακτικές επισκέψεις στο χώρο
του σχολείου.
ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ
Προετοιμασία

• Προτιμήστε ρούχα απλά και άνετα.
• Αποφύγετε ζώνες και τιράντες γιατί δημιουργούν δυσκολία όταν το παιδί επείγεται
να πάει στην τουαλέτα. Σας τονίζουμε ότι στο σχολείο το παιδί αυτοεξυπηρετείται
τόσο στην τουαλέτα (ξεκουμπώνει και κουμπώνει μόνο του τα ρούχα του,
σκουπίζεται μόνο του) όσο και στο φαγητό.
• Προτιμήστε παπούτσια με βέλκρο και αποφύγετε κορδόνια και ανοιχτά παπούτσια
γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.
• Καλό θα ήταν να αποφεύγετε τα κοσμήματα. Αφενός μπορεί να χαθούν, αφετέρου να
προκαλέσουν τραυματισμούς σε ενδεχόμενο τράβηγμα
• Ξυπνήστε το παιδί αρκετά νωρίς ώστε να έχει χρόνο και να είναι εγκαίρως στο
σχολείο.
Η σχολική τσάντα
Κάθε παιδί θα πρέπει, από την αρχή της σχολικής χρονιάς να έχει μαζί του μία σχολική
τσάντα νηπιαγωγείου (με εύχρηστο κούμπωμα), μέσα στην οποία θα φέρνει καθημερινά:
• Το δεκατιανό του
• Μια μικρή πετσέτα φαγητού
• Το παγουρίνο με το νερό του
• Καλό θα είναι στα προσωπικά αντικείμενα του παιδιού να υπάρχει το όνομά του.
• Μία αλλαξιά ρούχα για τυχόν ατυχήματα.
• Δεν επιτρέπονται τα παιχνίδια και οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο από το σπίτι, εκτός
και αν προηγουμένως το έχει εγκρίνει η νηπιαγωγός. Εξαίρεση σε αυτό τον κανόνα
αποτελούν τα βιβλία.

• Φροντίζετε να παίρνει μαζί του υγιεινές τροφές – ως επί το πλείστον – και
αποφεύγετε τα γαριδάκια, τσιπς, σοκολάτες, κρουασάν τυποποιημένα κ.α. Δεν
πρέπει να έχει μαζί του ξηρούς καρπούς, τσίχλες, ή καραμέλες, για λόγους ασφάλειας
τόσο του ιδίου, όσο και των άλλων παιδιών
Απουσίες
Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτική. Η ανελλιπής φοίτηση του παιδιού αποτελεί
βασική προϋπόθεση τόσο για την ομαλή προσαρμογή του στο σχολικό περιβάλλον, όσο και
για την απρόσκοπτη παρακολούθηση του προγράμματος δραστηριοτήτων του
νηπιαγωγείου. Οι απουσίες ενημερώνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του myschool. Αν
το παιδί σας υποβάλλεται σε κάποια συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή ή αν έχει
ευαισθησία σε φάρμακα, σε κάποιες τροφές ή σε κάτι άλλο, παρακαλούμε να ενημερώσετε
για το θέμα αυτό τη νηπιαγωγό. Απαγορεύεται η χορήγηση φαρμάκων από τους
νηπιαγωγούς, όπως ορίζει σχετική νομοθεσία (Φ.7/495/123484/Γ1/4-10-2010). Παρέχονται
όμως οι πρώτες βοήθειες και ενημερώνονται τηλεφωνικά οι γονείς του παιδιού ή το ΕΚΑΒ
(σε περίπτωση εξαιρετικού περιστατικού).
Ιώσεις
Οι ιώσεις είναι μια αναπόφευκτη δυσάρεστη πραγματικότητα για την πλειοψηφία των
παιδιών και ειδικά αν είναι η πρώτη τους χρονιά στο σχολείο. Αν το παιδί εμφανίσει
συμπτώματα αδιαθεσίας, έστω και ελαφριάς μορφής, θα πρέπει να μένει στο σπίτι, αφού
στο σχολικό περιβάλλον η ασθένειά του θα επιδεινωθεί αλλά και θα μεταφέρει μικρόβια
στα υπόλοιπα παιδιά της ομάδας.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Οι μαθητές – μαθήτριες:
• Επιδεικνύουν σεβασμό, με τη στάση τους, προς κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας.
• Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τηρούν τους κανόνες της τάξης, συμμετέχουν
ενεργά στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία.
• Απευθύνονται στις εκπαιδευτικούς και ζητούν τη βοήθειά τους, για κάθε πρόβλημα
που τους απασχολεί και τους δημιουργεί εμπόδιο στη σχολική ζωή.
• Προσέχουν ώστε να διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους και δείχνουν
ενδιαφέρον για την υλική περιουσία του σχολείου.
• Συμβάλλουν στην υιοθέτηση αειφόρων πρακτικών, όπως η ανακύκλωση υλικών.
Διάλειμμα
Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/μαθήτριες βγαίνουν στο προαύλιο, όπως
έχει καθοριστεί από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Εφημερίες στα διαλείμματα αναλαμβάνουν
και οι τρεις νηπιαγωγοί των τμημάτων ανάλογα με το ωράριό τους
Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζονται από τους/τις εκπαιδευτικούς οι προκαθορισμένοι
χώροι παραμονής των μαθητών και μαθητριών.
Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος δεν επιτρέπεται κανένας ανήλικος ή ενήλικος να
παρακολουθεί, να συνομιλεί ή να δίνει αντικείμενα σε μαθητές και μαθήτριες του σχολείου
από τα κάγκελα του προαύλιου χώρου.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ
Αποφεύγουμε ρητά την άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας (σωματική, λεκτική ή
ψυχολογική).
Προσπαθούμε να λύνουμε τις αντιθέσεις ή διαφωνίες με διάλογο. Σε περιπτώσεις που τα
νήπια γίνονται αποδέκτες ή παρατηρητές βίαιης λεκτικής, ψυχολογικής ή και σωματικής
συμπεριφοράς, ενεργούμε άμεσα και ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:
1. Συζητούμε άμεσα και ειρηνικά με όποιους έχουν διαφορά.
2. Τα παιδιά απευθύνονται στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό τμήματος ή στην Προϊσταμένη
του Νηπιαγωγείου.
3. Από την αρχή της χρονιάς γίνονται συζητήσεις για την ενδοσχολική βία αλλά και για
την εξωσχολική και διαβάζουμε τα αντίστοιχα παραμύθια.
4. Κάνουμε πολλά παιχνίδια για την ανάπτυξη της συνεργασίας , της αποδοχής καιτης
αλληλοβοήθειας
Τα θέματα συμπεριφοράς των μαθητών/τριών στο σχολείο, αποτελούν αντικείμενο
συνεργασίας ανάμεσα στον εκπαιδευτικό του τμήματος, τους γονείς, την Προϊσταμένη του
νηπιαγωγείου, τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, τα οικεία ΚΕΔΑΣΥ, ώστε να υπάρξει η
καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση.
Σοβαρά ζητήματα συμπεριφοράς καταγράφονται στο Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής.
Η ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα της διαδικασίας
πρόληψης ή/και αντιμετώπισης φαινομένων βίας, εξαναγκασμού και σχολικού
εκφοβισμού. Χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος είναι ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η προώθηση της συνεργασίας σχολείου-
οικογένειας, η προώθηση της συνεργασίας σχολείου με Φορείς όπου κρίνεται σκόπιμο.

Στόχος μας είναι να προλάβουμε αλλά και να αντιμετωπίσουμε φαινόμενα βίας και
σχολικού εκφοβισμού μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες, συζητήσεις με τους μαθητές
και ενημερώσεις των γονέων.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Για την προστασία από σεισμούς και φυσικά φαινόμενα επικαιροποιείται  το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στην αρχή της σχολικής χρονιάς και υλοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου, στην αρχή του σχολικού έτους και σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων, προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών εντός του σχολικού χώρου.

Επίσης, ενημερώνουν τους μαθητές/μαθήτριες για τους βασικούς κανόνες και τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων αυτών.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση κρίσης οι μαθητές/μαθήτριες παραδίδονται μόνο στους γονείς/κηδεμόνες τους ή στα πρόσωπα που οι γονείς/κηδεμόνες έχουν ορίσει γραπτώς για την παραλαβή των μαθητών/τριών από τη σχολική μονάδα.

Τέλος, σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων οι εκπαιδευτικοί, μαθητές/μαθήτριες, γονείς/κηδεμόνες, Προϊστάμενες οφείλουν να συμμορφώνονται και να ακολουθούν ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς/υπηρεσίες: π.χ. ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κ.λπ. για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την ασφάλεια των μελών της.

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι σχολικές γιορτές, εθνικές, θρησκευτικές ή άλλου τύπου, καθώς και οι διδακτικές
επισκέψεις αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν στην πραγματοποίηση του
σχολικού έργου, γι’ αυτό οι μαθητές καλό θα ήταν να μην απουσιάζουν από αυτές αν δεν
έχουν σοβαρό λόγο.
Ειδικότερα:
1. Οι εκδηλώσεις για την επέτειο της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου
πραγματοποιούνται στις 27 Οκτωβρίου και για την επέτειο της εθνικής εορτής της
25ης Μαρτίου στις 24 του ίδιου μήνα. Σε περίπτωση που η 28η Οκτωβρίου και η 25η
Μαρτίου είναι Κυριακή ή Δευτέρα, οι εκδηλώσεις γίνονται την προηγούμενη
Παρασκευή.
2. Τη 17η Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία γίνονται εκδηλώσεις για την επέτειο του
Πολυτεχνείου. Όταν η 17η Νοεμβρίου είναι Σάββατο ή Κυριακή, οι εκδηλώσεις
γίνονται την προηγούμενη Παρασκευή.
3. Τα νηπιαγωγεία παραμένουν επίσης κλειστά όταν οι νηπιαγωγοί παρακολουθούν
υποχρεωτικά σεμινάρια της Σχολικής Συμβούλου και κατά τις εκλογές (Δημοτικές,
Βουλευτικές…).
Αργίες
Τα νηπιαγωγεία δεν λειτουργούν:
1. Τα Σάββατα και τις Κυριακές
2. Την 28η Οκτωβρίου (Εθνική εορτή)
3. Από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και 7 Ιανουαρίου (διακοπές Χριστουγέννων).
4. Την Καθαρή Δευτέρα
5. Την 25η Μαρτίου (Εθνική εορτή)
6. Από τη Μ. Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή της Διακαινησίμου (διακοπές Πάσχα),
7. Την 1η Μαΐου
8. Την εορτή του Αγίου Πνεύματος
9. Από 22 Ιουνίου μέχρι και 31 Αυγούστου (θερινές διακοπές)
Ονομαστικές γιορτές και γενέθλια
Λόγω αλλεργιών που παρουσιάζουν κάποια παιδιά, δεν κόβουμε τούρτα στο σχολείο,
μπορεί όμως να μοιραστεί κάτι συσκευασμένο την ώρα αποχώρησης ώστε να κρίνουν οι
γονείς αν πρέπει ή όχι να το δώσουν στα παιδιά τους.
Προσωπικάδεδομένα
Δεν επιτρέπεται στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών να αναρτήσουν φωτογραφίες ή
βίντεο στο διαδίκτυο από διάφορες εκδηλώσεις του σχολείου. Εικόνες από σχολικές
δραστηριότητες των παιδιών που θα αναρτηθούν από τους εκπαιδευτικούς σε
εγκεκριμένους εκπαιδευτικούς ιστότοπους και στον ιστότοπο του σχολείου, θα έχουν
υποστεί επεξεργασία και θα γίνονται μόνο μετά την ενυπόγραφη έγκριση των γονέων για
την προστασία των προσωπικών δεδομένων των νηπίων.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Ο σύλλογος διδασκόντων βάσει του ΦΕΚ Β3567/4-8-2021 οργάνωσε για το σχολικό έτος
2022-2023 Ετήσιο Σχέδιο Δράσης για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων:
Α’ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ – Συμπερίληψη: αλληλοσεβασμός,
διαφορετικότητα «outofEdenLearn»
Β’ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: Φροντίζω το Περιβάλλον
«Κρυμμένα μυστικά στα σπίτια τα παλιά»
Γ’ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: Ζω καλύτερα – Ευ Ζην
Οδική Ασφάλεια «Με το ποδήλατο στο δρόμο με ασφάλεια κυκλοφορώ»
Δ’ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: Δημιουργώ & Καινοτομώ – STEM Εκπαιδευτική Ρομποτική «Οι
μικροί εξερευνητές»

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ – ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
Συνεργασία γονέων και διδακτικού προσωπικού
Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για την πρόοδο και
συμπεριφορά του παιδιού τους από τη νηπιαγωγό της τάξης. Για το λόγο αυτό θα
προγραμματίζονται τακτικές συναντήσεις γονέων και εκπαιδευτικών.
Οφείλουν να διαβάζουν προσεκτικά τις ανακοινώσεις που αναρτώνται στον πίνακα
ανακοινώσεων του νηπιαγωγείου και να παρακολουθούν καθημερινά το mail τους.
Οφείλουν να γνωστοποιούν εμπιστευτικά στη νηπιαγωγό της τάξης κάθε ιδιαιτερότητα που
αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή αλλά και οποιαδήποτε αλλαγή στη ζωή
του παιδιού (π.χ. διαζύγιο, νέο μωρό κ.λπ.), προκειμένου η νηπιαγωγός να γνωρίσει
καλύτερα τις ανάγκες και τις αδυναμίες του και να δουλέψει πάνω σ’ αυτές.
Σε περίπτωση απουσίας μαθητή είναι απαραίτητο να ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο το
πρωί 8.00-8.15. Το τηλέφωνο του σχολείου (210 5911946) είναι στη διάθεσή σας για
οποιαδήποτε ενημέρωση κατά προτίμηση από τις 12.10 – 13.00.
Σε περίπτωση που ένα νήπιο, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο σχολείο, δηλώσει
αδιαθεσία, αμέσως απομακρύνεται από τα υπόλοιπα παιδιά και ενημερώνεται τηλεφωνικά
από τη νηπιαγωγό ή την προϊσταμένη του σχολείου ο γονέας/κηδεμόνας του για την άμεση
προσέλευσή του στο σχολείο και την παραλαβή του παιδιού του.
Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να νουθετεί, να επιπλήττει ή να τιμωρεί ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ
στον χώρο του σχολείου. Όταν κάποιος μαθητής δημιουργεί πρόβλημα, πρέπει να το
συζητά πρώτα με την υπεύθυνη νηπιαγωγό και στη συνέχεια – αν δεν επιλυθεί – με την
προϊσταμένη.
Προϊσταμένη – διδακτικό προσωπικό
1. Ακολουθώντας το αναλυτικό πρόγραμμα και τις εκπαιδευτικές τάσεις που επικρατούν,
οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν δραστηριότητες που εξασφαλίζουν την ενεργό
συμμετοχή των νηπίων στη μαθησιακή διαδικασία σεβόμενοι τα ενδιαφέροντα, τις
κλίσεις και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, το μαθησιακό τους προφίλ και λαμβάνοντας
υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που επηρεάζουν την πρόοδο και τη συμπεριφορά τους.
2. Προετοιμάζουν καθημερινά και οργανώνουν το μάθημά τους, εφαρμόζοντας
σύγχρονες και κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας, αξιοποιώντας τα εποπτικά μέσα και
τις νέες τεχνολογίες με βάση τις ανάγκες των μαθητών και τις ιδιαιτερότητες των
γνωστικών αντικειμένων.
3. Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα συνεργάζονται στον προγραμματισμό
και στην εφαρμογή των διαθεματικών δραστηριοτήτων, συζητούν μεταξύ τους τα
προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζουν μέσα στην τάξη και επιλέγουν από κοινού
τρόπους αποτελεσματικής αντιμετώπισής τους.
4. Συμμετέχουν στον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας.
5. Συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων, στις παιδαγωγικές
συναντήσεις και στα σεμινάρια επιμόρφωσης που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις και εκφράζουν ελεύθερα τις παιδαγωγικές απόψεις τους.
6. Προσέρχονται στο σχολείο έγκαιρα, εφαρμόζουν το ωρολόγιο πρόγραμμα και τηρούν
την ώρα έναρξης και λήξης των μαθημάτων.

7. Καταγράφουν καθημερινά τις απουσίες των μαθητών.
8. Λαμβάνουν μέρος σε όλα τα προγράμματα και στις εκδηλώσεις του σχολείου και
αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και αρμοδιότητες για την εύρυθμη λειτουργία του
σχολείου.
9. Εκτονώνουν τις εντάσεις που παρουσιάζονται στην τάξη, με παιδαγωγικό τρόπο.
10. Φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών επιτηρώντας τους κατά την είσοδο, τα
διαλείμματα, την παραμονή και την αποχώρησή τους από το σχολείο.
11. Ενδιαφέρονται για την προστασία του σχολικού χώρου και τη σχολική περιουσία,
καθώς και την ευκοσμία του σχολείου γενικά.
12. Ενημερώνουν τους γονείς προγραμματισμένα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
γνωστοποιώντας τους τον χρόνο κατά τον οποίο μπορούν να δέχονται τους γονείς για
λεπτομερή ενημέρωση για την επίδοση και τη συμπεριφορά των παιδιών τους. Για
θέματα που αφορούν την τάξη τους προβαίνουν σε ανακοινώσεις προς τους μαθητές
και τους γονείς με τη σύμφωνη γνώμη της προϊσταμένης και του Συλλόγου
Διδασκόντων.
13. Τηρούν εχεμύθεια σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων καιτυχόν
συζητήσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών για την εν γένει πορεία κάποιων μαθητών και
ιδιαίτερα για θέματα που θεωρούνται προσωπικά δεδομένα.
14. Σε περίπτωση που η συμπεριφορά (γνωστική, κινητική, κοινωνική, συναισθηματική,
προβλήματα λόγου) των νηπίων χρήζει διάγνωσης/ υποστήριξης από ειδικούς
επιστήμονες, οι εκπαιδευτικοί κατευθύνουν/συμβουλεύουν τους γονείς/κηδεμόνες για
την καλύτερη και αποτελεσματικότερη παροχή βοήθειας προς αυτούς.
Ειδικότερα η προϊσταμένη του νηπιαγωγείου:
• Ενδιαφέρεται για την οργάνωση και την πραγματοποίηση του έργου μέσα στο
σχολείο, καθώς και για την διευκόλυνση του έργου των εκπαιδευτικών και του
υπόλοιπου προσωπικού .
• Έχει ως πρωταρχικό της μέλημα την καλύτερη δυνατή παροχή εκπαίδευσης και
παιδείας στους μαθητές, βάσει του αναλυτικού προγράμματος. Προτείνει και
υποστηρίζει καινοτόμες δράσεις, οι οποίες προάγουν τη μάθηση και παρέχουν
κίνητρα τόσο για τα παιδιά όσο και για τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας.
• Ενημερώνει για τις εγκυκλίους και φροντίζει για την εφαρμογή τους.
• Συνεργάζεται με τις δημοτικές αρχές και υπηρεσίες και προσπαθεί να δώσει λύσεις
στα προβλήματα του σχολείου. Αξιοποιεί κάθε δυνατότητα συνεργασίας με την
τοπική κοινωνία, προκειμένου να επιτύχει το καλύτερο για τη σχολική μονάδα.
Απουσία εκπαιδευτικού
Σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού λειτουργούν ΜΟΝΟ τα δύο πρωινά υποχρεωτικά
και ΟΧΙ το προαιρετικό απογευματινό.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Κοινός στόχος όλων είναι ο σεβασμός του σχολικού χώρου. Ο σεβασμός στα περιουσιακά
στοιχεία του Νηπιαγωγείου, τις υποδομές, τον εξοπλισμό αλλά και το φυσικό περιβάλλον
του σχολείου αποτελεί βασική υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Με το
ίδιο σκεπτικό υπάρχει φροντίδα για την τάξη και την καλαισθησία στις σχολικές αίθουσες,
καθώς είναι ο ιδιαίτερος χώρος, όπου παραμένουν και εργάζονται μαθητές/μαθήτριες και
εκπαιδευτικοί πολλές ώρες.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε στο τηλέφωνο του νηπιαγωγείου, 210-5911946,
από 08.00-08.15 και 12.10-13.00 (εξαιρούνται περιπτώσεις άμεσης ανάγκης), είτε
ηλεκτρονικά στο mail@12nip-chaid.att.sch.gr.
Για το σχολικό έτος 2022-2023 οι προσωπικές συναντήσεις με γονείς για επίλυση
εξατομικευμένων προβλημάτων και ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών θα
υλοποιούνται κατόπιν ραντεβού.

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας- Διαδικασίες διασφάλισης
της εφαρμογής του
Ο κοινά συμφωνημένος Κανονισμός βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες
παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρησή του από όλους τους παράγοντες του
σχολείου (μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικούς, γονείς/κηδεμόνες, βοηθητικό προσωπικό)
με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους αποτελεί προϋπόθεση της
εύρυθμης λειτουργίας του Νηπιαγωγείου. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το
σχολείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του.
Θέματα που ανακύπτουν στην εκπαιδευτική καθημερινότητα και δεν προβλέπονται από
τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από την Προϊσταμένη και το Σύλλογο
Διδασκόντων, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την κείμενη
εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.
Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο,
έντυπο ή ηλεκτρονικό, σχετικά με τον κανονισμό του Νηπιαγωγείου.

Χαϊδάρι, 19 Σεπτεμβρίου 2022
Η Προϊσταμένη
Θεοδώρα Καραμπάτη

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς