Στις 31 Ιουλίου 2017 έληξε η (διετής) θητεία όλων των διευθυντών των σχολείων. Με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες δεν έγινε δυνατή, παρά την δική μου επιθυμία, η συνέχιση της θητείας μου στο 10ο Γυμνάσιο. Την στιγμή αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω:

  • Τους συναδέλφους με τους οποίους συμπορευθήκαμε αυτά τα χρόνια και πετύχαμε να είναι το σχολείο σε μια αξιοζήλευτη θέση,
  • Τους μαθητές για τις όμορφες στιγμές που περάσαμε,
  • Τα Διοικητικά Συμβούλια του Συλλόγου Γονέων για την συμπαράστασή τους στο έργο μας, όπως και τους  αρμόδιους φορείς του Δήμου

Τα πέντε μέχρι σήμερα χρόνια, που έχω υπηρετήσει στο σχολείο αυτό, του δίνουν δικαιωματικά μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου.

Καλή συνέχεια σε όλους

Απ. Σεμένογλου