Στις 31 Ιουλίου 2017 έληξε η (διετής) θητεία όλων των διευθυντών των σχολείων. Με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες δεν έγινε δυνατή, παρά την δική μου επιθυμία, η συνέχιση της θητείας μου στο 10ο Γυμνάσιο. Την στιγμή αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω: Τους συναδέλφους με τους οποίους συμπορευθήκαμε αυτά τα χρόνια και πετύχαμε να είναι το σχολείο […]