Το ωρολόγιο πρόγραμμα που ισχύει από 02-10-2017 θα το βρείτε εδώ: 3ο ΩΡΟΛΟΓΙΟ