Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές θα είναι σε λειτουργία από την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020 και ώρα 09.00 έως την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 23.59, προκειμένου να υποβληθούν κατ’ εξαίρεση ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής για ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. για τους/τις μαθητές/τριες που αδυνατούσαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας. Για τη σχετική εγκύκλιο πατήστε εδώ: ΕΞΕ – 109589 […]