Έμμηνος Ρύση και Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, εκπαιδευτική δράση από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Οι μαθητές του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ Κορωπίου τη Δευτέρα 29/01/2024 παρακολούθησαν την εκπαιδευτική δράση «Έμμηνος Ρύση και Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα» από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (Ε.Ε.Σ). Με την παρουσία των εκπαιδευτικών οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και παρακολούθησαν την επιμορφωτική ενημέρωση για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Επιπλέον, τα κορίτσια ενημερώθηκαν για την καλή υγιεινή του σώματος κατά την περίοδο της έμμηνος ρύσεως. Στο τέλος της επιμόρφωσης έγινε συζήτηση από τους εκπαιδευτές του Ε.Ε.Σ με τους μαθητές.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση