Βραχύχρονο πρόγραμμα προσχολικής

 

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

  

Όνομα και Επίθετο παιδιού: ………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Ημερομηνία γέννησης: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Νηπιαγωγείο: …………………………………………………………………………………………………………. ……….……………………………

 

Αριθμός μαθητών που φοιτούν στο τμήμα του συγκεκριμένου μαθητή: ………………………………………………………………………………

 

Καταγωγή/Μητρική γλώσσα: …………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Σύνθεση οικογένειας: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

(τύπος οικογένειας / επιμέλεια – κηδεμονία)

 

Εκπαιδευτικός (τάξης – τμήματος) που συμπληρώνει αυτή τη φόρμα:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Δυσκολίες που εντοπίστηκαν

 α) δυσκολίες στη μάθηση         β) δυσκολίες στη συμπεριφορά        γ) άλλο    Παρακαλώ προσδιορίστε: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

 

 

 

Ποιες είναι οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν από την πλευρά του σχολικού πλαισίου για το συγκεκριμένο ζήτημα με σκοπό την άμεση αντιμετώπισή του:

 

   Ενημέρωση γονέων    Ενημέρωση συναδέλφων   Συνεργασία με τον εκπαιδευτικό του Τμήματος Ένταξης
    Συνεργασία με άλλους φορείς. Προσδιορίστε:……………………………………………………………………………….    Συνεργασία με το Σχολικό       Σύμβουλο Γενικής Αγωγής    Συνεργασία με το Σχολικό        Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής

Ποιοι συμμετείχαν στο σχεδιασμό ΒΠΠ (εκπαιδευτικός τάξης,/τμήματος, εκπαιδευτικός Τ.Ε., προϊσταμένη, σχολικός σύμβουλος, γονείς,  σύλλογος διδασκόντων);

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

Προτάσεις για επιπλέον ενέργειες που μπορούν να γίνουν:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Αιτία παραπομπής (δυσκολίες που υφίστανται):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Παρατηρήσεις: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ονοματεπώνυμο / Υπογραφή                                                                                                                        Ημερομηνία ……………………………….

 

Ο/Η Εκπαιδευτικός της τάξης                                 Ο/Η Εκπαιδευτικός του Τ.Ε.                                                Ο/Η Προϊσταμ….

 

ΚΕΔΔΥ ΕΒΡΟΥ & Σχολικοί Σύμβουλοι ΠΕ Ν. Έβρου,  Δεκέμβριος 2013

Φάση Α: Καταγραφή της προς τροποποίηση συμπεριφοράς, Φάση Β: Καταγραφή της παρέμβασης,

Φάση Γ: Συμπεράσματα   

Α. Λεπτομερής και πλήρης καταγραφή της συμπεριφοράς

ΗμερομηνίαΏρα

Τι κάναμε όταν παρατηρήθηκε η συμπεριφορά

Τι προηγήθηκε

Πως εκδηλώθηκε η συμπεριφορά

Συνέπειες

(ατομικά και ομαδικά)

 

       

Β. Παρέμβαση με στόχο την τροποποίηση της συμπεριφοράς

Συμπεριφορά

Μέθοδος παρέμβασης

Διάρκεια

Συνέπειες στο άτομο

Συνέπειες στην ομάδα

 

 

 

 

 

ΚΕΔΔΥ ΕΒΡΟΥ & Σχολικοί Σύμβουλοι ΠΕ Ν. Έβρου, Δεκέμβριος 2013

Καταγραφή της δυσκολίας στο μαθησιακό τομέα

Όνομα μαθητή/ μαθήτριας

Περιγραφόμενο πρόβλημα

Μακροπρόθεσμος στόχος

Κριτήρια

.

 

Παρέμβαση

Ανάλυση στόχου και διαδικασία διδασκαλίας

Ενδεικτικές δραστηριότητες

Υλικά

Διδάχτηκε

Εμπεδώθηκε

Ελέγχθηκε

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Φάση Α: Καταγραφή της προς τροποποίηση συμπεριφοράς, Φάση Β: Καταγραφή της παρέμβασης,

Φάση Γ: Συμπεράσματα   

Α. Λεπτομερής και πλήρης καταγραφή της συμπεριφοράς

ΗμερομηνίαΏρα

Τι κάναμε όταν παρατηρήθηκε η συμπεριφορά

Τι προηγήθηκε

Πως εκδηλώθηκε η συμπεριφορά

Συνέπειες

(ατομικά και ομαδικά)

23-5-20138:30
 • Αυθόρμητη δραστηριότητα, η Βασιλεία έπαιζε στο μαγαζάκι.
 • Ο Ανδρέας της πήρε ένα παιχνίδι, χωρίς να τη ρωτήσει.
 • Η Βασιλεία χωρίς να του μιλήσει, αμέσως τον δάγκωσε, και ο Ανδρέας άρχισε να τσιρίζει.
 • Τα υπόλοιπα παιδιά άρχισαν να γελούν, ο Ανδρέας έκλαιγε με λυγμούς και η Βασιλεία αδιαφόρησε. Εγώ εκνευρίστηκα.

 Β. Παρέμβαση με στόχο την τροποποίηση της συμπεριφοράς

Συμπεριφορά

Μέθοδος παρέμβασης

Διάρκεια

Συνέπειες στο άτομο

Συνέπειες στην ομάδα

Η Βασιλεία αδιαφορεί για ότι έγινε.Ο Ανδρέας δεν την πλησιάζει. Την πήρα στο γραφείο, αρχικά της μίλησα, μετά της ζήτησα να ζωγραφίσει κάτι σχετικό με ότι έγινε.Ζήτησα από τον Ανδρέα κάθε φορά που θέλει κάτι να το ζητάει κοιτώντας τη συμμαθήτριά του και να περιμένει να του το δώσει. 20 λεπτά Ηρέμησε και γύρισε στην τάξη και κάθισε μόνη της. Η υπόλοιπη ομάδα δεν ασχολήθηκε μαζί της για 20 λεπτά. Μετά ξαναέγινε φασαρία από τη Βασιλεία.

ΚΕΔΔΥ ΕΒΡΟΥ & Σχολικοί Σύμβουλοι ΠΕ Ν. Έβρου, Δεκέμβριος 2013

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

 • Διαφοροποίηση αναλυτικού προγράμματος

(προσαρμοσμένη υλικό, πιο κοντά της δυνατότητες του μαθητή/μαθήτριας, εναλλαγή προτιμητέων με μη προτιμητέες δραστηριότητες-εργασίες, αγαπημένη εικόνα να χρωματίσει μόλις τελειώνει μία μη προτιμητέα δραστηριότητα, ….)

 

 • Θετική Ενίσχυση της κατάλληλης συμπεριφοράς

(κερδίζει ένα αγαπημένο αυτοκόλλητο, στα 5 π.χ. κερδίζει χειροκρότημα από την τάξη, αγαπημένο τραγούδι, επαινετικά λόγια, αγκαλιά, χάδι, …)

 

 • Εξασφάλιση προσοχής

(κάθεται μπροστά και κοντά στον εκπαιδευτικό, σταθερά και περιοδικά ο εκπαιδευτικός του δείχνει ότι τον/την προσέχει, όταν η υπόλοιπη τάξη κάνει δραστηριότητα που δεν μπορεί να ακολουθήσει ο μαθητής κάνει μία αγαπημένη  του,….)

 

 • Συχνά διαλείμματα

(μετά από 2 δραστηριότητες ο μαθητής κάνει διάλλειμα-δική του αγαπημένη δραστηριότητα-, έχει ήδη προαποφασιστεί ποιες άλλες δύο θα κάνει μόλις τελειώσει το διάλλειμα, ….)

 

 

 

 

 

ΚΕΔΔΥ ΕΒΡΟΥ & Σχολικοί Σύμβουλοι ΠΕ Ν. Έβρου, Δεκέμβριος 2013

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ-ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ  ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ –ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ –ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Παρέχω προσαρμοσμένο υλικό ως προς τις δυνατότητες του μαθητή και τη διάρκεια της δραστηριότητας    Εναλλαγή προτιμητέων με μη προτιμητέες δραστηριότητες-εργασίες (2-1).    Χρωματίζει μία αγαπημένη εικόνα μόλις τελειώνει μία μη προτιμητέα δραστηριότητα.    Άλλο

Διαφοροποίηση αναλυτικού προγράμματος

 

ΚΕΔΔΥ ΕΒΡΟΥ & Σχολικοί Σύμβουλοι ΠΕ Ν. Έβρου, Δεκέμβριος 2013

 

Θετική Ενίσχυση της κατάλληλης συμπεριφοράς

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ-ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ  ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ –ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ –ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Κερδίζει ένα αγαπημένο αυτοκόλλητο.
Στα 5 π.χ. κερδίζει χειροκρότημα από την τάξη.
Ακούει το αγαπημένο του/της τραγούδι.
Του/της λέω επαινετικά λόγια,
Του /της δίνω μια αγκαλιά, ένα χάδι
Άλλο

ΚΕΔΔΥ ΕΒΡΟΥ & Σχολικοί Σύμβουλοι ΠΕ Ν. Έβρου, Δεκέμβριος 2013

 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ

Όνομα μαθητή/ μαθήτριας

Περιγραφόμενο πρόβλημα

Μακροπρόθεσμος στόχος

Κριτήριο

Μαρία Παπαδοπούλου Η Μαρία έχει δυσκολία στην κατανόηση βασικών χωροχρονικών εννοιών και μιλά με μικρές φράσεις οι οποίες δεν είναι πάντα κατανοητές.

 

1. Κατανόηση απλών εννοιών και σχέσεων στο χώρο.

3/3 σε τρεις διαδοχικές δοκιμές

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Ανάλυση στόχου και διαδικασία διδασκαλίας

Ενδεικτικές δραστηριότητες

Υλικά

Διδάχθηκε

Εμπεδώθηκε

Ελέγχθηκε

1α. Να προσδιορίζει τη  θέση των αντικειμένων σε σχέση με το ίδιο της το σώμα (πάνω – κάτω). Σχεδιάζω ομαδικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν τοποθετήσεις, μετακινήσεις στην τάξη, την αυλή,  χρησιμοποιώντας χωρικές έννοιες, π.χ. πάνω-κάτω τα χέρια, τη μπάλα. Μπάλα,

Μπαλόνι,

κορδέλαΒάζω τις σχετικές ημερομηνίες και τη διάρκεια της διδασκαλίας. Μετά από πόσες προσπάθειες;Αναφέρω την ημερομηνία και τον τρόπο.1 β. Να προσδιορίζει τη θέση των αντικειμένων σε σχέση με το ίδιο της το σώμα (μπροστά -πίσω).Να προσανατολίζεται με λέξεις που ακολουθεί από το παιχνίδι π.χ. ρολογά – ρολογά.-Βάζω τις σχετικές ημερομηνίες και τη διάρκεια της διδασκαλίας. Μετά από πόσες προσπάθειες;Αναφέρω την ημερομηνία και τον τρόπο.1 γ. Να προσδιορίζει τη θέση των αντικειμένων μεταξύ τους (πάνω από – κάτω από, μπροστά από – πίσω από).Να τοποθετεί αντικείμενα στο χώρο με οδηγίες όπως «βάλε τη μπάλα πάνω στο τραπέζι» , «βάλε το κόκκινο αυτοκινητάκι πίσω από το πράσινο»Μακέτες, κουκλόσπιτοΒάζω τις σχετικές ημερομηνίες και τη διάρκεια της διδασκαλίας. Μετά από πόσες προσπάθειες;Αναφέρω την ημερομηνία και τον τρόπο.1 δ.  Να μεταφέρει τις έννοιες χώρου από τον πραγματικό ή εμπράγματο χώρο σε αναπαραστάσεις και εικόνες.Παρουσιάζω στη Μαρία και την ομάδα της τάξης, μια ιστορία που στηρίζεται στις έννοιες αυτές και παρουσιάζεται στα παιδιά με εικόνες. Τα στοιχεία της ιστορίας δίνονται σε κομμένες ζωγραφιές, και το κάθε παιδί σ’  ένα χαρτί ανακατασκευάζει την εικόνα με βάση την ιστορία.Παραμύθι της Μ. Κριεζή

«Στης καμηλοπάρδαλης

τη μύτη»Βάζω τις σχετικές ημερομηνίες και τη διάρκεια της διδασκαλίας. Μετά από πόσες προσπάθειες;Αναφέρω την ημερομηνία και τον τρόπο.

1 ε. Άλλο

 

ΚΕΔΔΥ ΕΒΡΟΥ & Σχολικοί Σύμβουλοι ΠΕ Ν. Έβρου, Δεκέμβριος 2013

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

 

 • Ενίσχυση της παραγωγής του λόγου με ποικίλα ερεθίσματα.
 • Χωρίς να τονίσουμε το λάθος του παιδιού, επαναλαμβάνουμε τη λέξη στο σωστό πλαίσιο, π.χ.  η Μαρία λέει: «το βιβίο άνω στο άφι».
 • Επαναλαμβάνω λέγοντας: «βάζω το βιβλίο πάνω στο ράφι» και ταυτόχρονα κάνω τη σχετική κίνηση.
 • Μέσα από διάφορες δραστηριότητες σε εξατομικευμένο επίπεδο ή με μικρή ομάδα παιδιών επεξεργαζόμαστε τις λέξεις / έννοιες που δυσκολεύουν το μαθητή / μαθήτρια π.χ αναφέρομαι στη Μαρία με καθαρές και μικρές φράσεις δίνοντας έμφαση στις λέξεις κλειδιά. Δείχνω στη Μαρία τι να κάνει καθώς της το λέω
 • Η επεξήγηση των εννοιών ακολουθεί την εξής πορεία, από τις βιωματικές και τις εμπράγματες στις αναπαραστασιακές δραστηριότητες και από τις συγκεκριμένες στις αφηρημένες.

ΚΕΔΔΥ ΕΒΡΟΥ & Σχολικοί Σύμβουλοι ΠΕ Ν. Έβρου, Δεκέμβριος 2013

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *