Αρχείο μηνός Αύγουστος 2022

Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας

Παιδαγωγική υποστήριξη μαθητών(συμπεριληπτική εκπαίδευση & διαφοροποιημένη διδασκαλία) Ανάπτυξη βιωματικών δραστηριοτήτων_Μαντζαρίδου 91579__1586259935_ΕΥ2_ΘΕ2_MIS5032906_ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΟΥ

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας