Αρχεία για 30 Αυγούστου 2016

ΠΥΣΠΕ Κέρκυρας: Διαδικασία Τοποθέτησης Λειτουργικά Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70. Λειτουργικά κενά Δημοτικών σχολείων »

Το ΠΥΣΠΕ Κέρκυρας, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών Π.Ε. (μεταθέσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, σε ΣΜΕΑ και ΚΕΔΔΥ, αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, σε Περιφερειακές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις Π.Ε., Πανεπιστήμια και Βιβλιοθήκες που έχουν ανακοινωθεί έως σήμερα), 2. Τον προγραμματισμό εκπαιδευτικού έργου για το σχολικό έτος 2016-2017, σύμφωνα με τον αριθμό των […]

ΠΥΣΠΕ Κέρκυρας: Αποσπάσεις-Προσωρινές Τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ κλάδου ΠΕ70 σε ΣΜΕΑΕ »

Αποσπούμε-τοποθετούμε προσωρινά τους παρακάτω εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70 σε ΣΜΕΑΕ:

Δ/νση ΠΕ Κέρκυρας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της κενούμενης θέσης Διευθυντή του 12/θ Δ.Σ Κυνοπιαστών »

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία  κάλυψης της κενούμενης θέσης Διευθυντή του 12/θ Δ.Σ Κυνοπιαστών, να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από την 29η Αυγούστου 2016 και εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών (έως και […]

Κοινή ανακοίνωση ΔΟΕ-ΟΛΜΕ-ΟΙΕΛΕ »

Η σημερινή, κοινή συνάντηση των τριών εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών, με αφορμή τη συζήτηση και ψήφιση, από τη Βουλή, των νομοθετικών ρυθμίσεων για την ιδιωτική εκπαίδευση, έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση όλων  ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος εμπορευματοποίησης της Παιδείας.

ΥΠΠΕΘ: Στοπ στην παραπληροφόρηση για το συνταξιοδοτικό των εκπαιδευτικών »

Με αφορμή τα ανακριβή δημοσιεύματα μερίδας του έντυπου τύπου που αναπαράγονται και από ορισμένα sites σχετικά με το συνταξιοδοτικό των εκπαιδευτικών, το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων διευκρινίζει:

Β. Παληγιάννης: Αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ β΄ φάσης και τροποποιήσεις αποσπάσεων »

Σας κοινοποιώ τις αποσπάσεις β’ φάσης και τις τροποποιήσεις.

Β. Παληγιάννης: Ανακλήσεις αποσπάσεων και οι κατά προτεραιότητα αποσπάσεις »

Το ΚΥΣΠΕ στη συνεδρίαση της Δευτέρας 29/8/20016 εισηγήθηκε 46 ανακλήσεις αποσπάσεων και 25 κατά προτεραιότητα αποσπάσεις, τις οποίες και σας κοινοποιώ:

Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας στην Α/θμια »

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση που ρυθμίζει τα σχετικά με την ίδρυση Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) – Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ, Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων ΖΕΠ και Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων ΖΕΠ (Δ.Y.Ε.Π. ΖΕΠ) σε σχολικές μονάδες Π.Ε.

Β. Παληγιάννης: Πάνω από 14.000 τα κενά εκπαιδευτικών στην Π.Ε. Περιοχές με μεγάλο αριθμό κενών »

Με βάση τη νέα καταγραφή των λειτουργικών κενών από τους Περιφερειακούς Διευθυντές με τα οποία θα γίνουν σήμερα οι αποσπάσεις β’ φάσης, προκύπτει πως τα κενά εκπαιδευτικών στην Π.Ε. θα ξεπεράσουν τις 7.231 στη γενική αγωγή.