Αρχεία για 19 Αυγούστου 2016

Η ισχύς του Π.Δ. 69/2016 “Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα” (και) για τους εκπαιδευτικούς »

Τόσο το Π.Δ.69/2016  όσο και η εφαρμοστική εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2365/οικ.21426 που προβλέπει την διαδικασία , τους όρους και τις προϋποθέσεις αναγνώρισης της προϋπηρεσίας εκτός δημόσιου τομέα ισχύει για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους για τους οποίους συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτό.

Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ για τις ενστάσεις αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής »

Μετά την εκ νέου ανάρτηση των πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής το ΑΣΕΠ εξέδωσε το ακόλουθο δελτίο τύπου: Αναρτήθηκαν εκ νέου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων http://e-aitisi.sch.gr., οι προσωρινοί Πίνακες κατάταξης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής, ανά κλάδο/ειδικότητα για το σχολικό έτος 2016-2017, βάσει της οικείας πρόσκλησης (Φ.Ε.Κ. […]

Ιδρύσεις, συγχωνεύσεις – μετονομασίες και καταργήσεις Τμημάτων Ένταξης Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης »

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ άλλη μια απόφαση που αφορά ιδρύσεις, συγχωνεύσεις – μετονομασίες και καταργήσεις Τμημάτων Ένταξης Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Aπό την απόφαση αυτή προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες:

Καθορισμός διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε νηπιαγωγεία »

Με υπουργική απόφαση καθορίζεται το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό διδακτικό ωραρίο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νηπιαγωγεία, κατά ανάλογο τρόπο με αυτό των δασκάλων, βάσει της οργανικότητας των νηπιαγωγείων.

Kατανομή οργανικών θέσεων ειδικότητων πρωτοβάθμιας εκπαιδευσης »

Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 110606/Ε1/06-07-2016 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2131/τ.Β ́/11-07-2016. Στην αριθμ. 110606/Ε1/06-07-2016 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2131/τ.Β ́/11-07-2016 από τη σελίδα 23290 έως και τη σελίδα 23314 διορθώνεται το εσφαλμένο: