Αρχεία για 12 Αυγούστου 2016

Διευκρινίσεις (2) για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα »

Σε συνέχεια της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2355/οικ.20352/27-7-2016 εγκυκλίου με θέμα «Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα» αναφορικά με την έκδοση του Π.Δ.69/2016 (Α’127), το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης εξέδωσε νέα διευκρινιστική  εγκύκλιο για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα. Δείτε εδώ τις νέες (2) διευκρινίσεις.

Ανακοίνωση στο ΟΠΣΥΔ που αφορά τους εκπαιδευτικούς »

Στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αναρτήθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση για τις ενστάσεις, επανεξετάσεις, ανακλήσεις των αποσπάσεων και νέες αιτήσεις: