Αρχεία για 22 Αυγούστου 2016

Ιδρύσεις, Συγχωνεύσεις – Μετονομασίες και Καταργήσεις Τμημάτων Ένταξης Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης »

Δείτε εδώ την από 3-8-2016 Κ.Υ.Α. με θέμα “Ιδρύσεις, Συγχωνεύσεις – Μετονομασίες και Καταργήσεις Τμημάτων Ένταξης Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης”. Στη Διεύθυνση Π.Ε. Κέρκυρας ιδρύεται Τ.Ε. στο 12/θ Δημοτικό Σχολείο Κάτω Κορακιάνας.