Αρχεία για 18 Δεκεμβρίου 2014

Το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. για τη διετία 2015-16 »

Συγκροτήθηκε το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. (Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) για τη διετία 2015-2016 με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος, ως εξής:

ΣΕΠΕ Κέρκυρας: Ενημέρωση για την αξιολόγηση »

Συνάδελφοι – σσες ύστερα  από το με αρ.πρωτ 1294/12-12-2014 έγγραφο της Δ.Ο.Ε  προς όλους τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. με θέμα: «Καταγραφή στοιχείων σχετικά με τη συμμετοχή στην απεργία –αποχή από τις διαδικασίες αξιολόγησης» , που έχει κηρύξει με την με αρ.πρωτ.1201/31-10-2014 απόφασή της και με το εξώδικο που απέστειλε στο ΥΠΑΙΘ:

Δ/νση Π.Ε. Κέρκυρας: Πίνακας μορίων μετάθεσης όσων εκπαιδευτικών υπέβαλλαν αίτηση »

Η Διεύθυνση Π.Ε. Κέρκυρας εξέδωσε πίνακα με τα μόρια των εκπαιδευτικών που υπέβαλλαν αίτηση μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή. Δείτε εδώ τον πίνακα.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για τη συγκρότηση του ΠΥΣΠΕ Κέρκυρας »

Ο Διευθυντής της Δ/νσης Α΄/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας καλεί τους εκπαιδευτικούς του ΠΥΣΠΕ Κέρκυρας, που επιθυμούν να οριστούν ως μέλη  του οικείου ΠΥΣΠΕ, να υποβάλουν στα γραφεία της Δ.Π.Ε. Κέρκυρας, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και δήλωση διοικητικής εμπειρίας, μέχρι και την Δευτέρα 22-12-2014.