Αρχεία για 8 Δεκεμβρίου 2014

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών 8-12-2014. Στην Κέρκυρα 4 προσλήψεις »

Πραγματοποιήθηκαν 100 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου κλάδων ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας και ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση καθώς και 111 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ16.01-Μουσικής, ΠΕ19_20-Πληροφορικής και ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών στα Δημοτικά Σχολεία στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα – ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση […]

Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών των δημοσίων υπαλλήλων »

Εγκύκλιο με οδηγίες για τον έλεγχο γνησιότητας πτυχίων και πιστοποιητικών των δημοσίων υπαλλήλων πριν από κάθε νέα πρόσληψη, αλλά και πριν από κάθε παραίτηση υπαλλήλου στο Δημόσιο, όπως έχει προβλεφθεί στο Νόμο 4305/2014, υπέγραψε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Δείτε εδώ την εγκύκλιο.

Β. Παληγιάννης: Συνεδρίαση Κ.Υ.Σ.Π.Ε. Πέμπτη 11-12-14 »

Το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. θα συνεδριάσει την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014 με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΔΟΕ: Καμία συμμετοχή στις αξιολογικές διαδικασίες των Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων και Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων »

Tο Δ. Σ. της Δ. Ο. Ε. καλεί τις/τους συναδέλφισσες/συναδέλφους Δ/ντριες και Δ/ντές Δημοτικών Σχολείων και τις Προϊστάμενες των Νηπιαγωγείων να απέχουν από κάθε διαδικασία αξιολόγησής τους (συνεντεύξεις με τους Δ/ντές εκπαίδευσης και τους σχολικούς συμβούλους που πραγματοποιούνται αυτό το χρονικό διάστημα) στο πλαίσιο της εφαρμογής της αξιολόγησης – χειραγώγησης που προσπαθεί να υλοποιήσει το […]