Αρχεία για 15 Δεκεμβρίου 2014

Προσλήψεις αναπληρωτών για την κάλυψη λειτουργικών κενών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή/και στα Τμήματα Ένταξης »

Παρακάτω δείτε όλες τις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών που πραγματοποιήθηκαν στις 12-12-2014 καθώς και την ανακοινοποίηση των προσλήψεων αναπληρωτών Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΠΕ60.50) στις 15-12-2014 και αφορούν την κάλυψη λειτουργικών κενών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή/και στα Τμήματα Ένταξης.