Αρχεία για 28 Ιουλίου 2014

Οδηγίες για την υποβολή και καταχώριση ανακλήσεων και τροποποιήσεων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν καθώς και λοιπά θέματα επί αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ »

Το υπουργείο Παιδείας με έγγραφο προς τους Διευθυντές Εκπαίδευσης τους καλεί να καταχωρίσουν μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού (Ο.Π.Σ.Δ.Π.) τις αιτήσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που αφορούν σε αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ (όσων μετατέθηκαν, όσων κατέθεσαν εκπρόθεσμα αίτηση, όσων ζητούν ανάκληση ή τροποποίηση). Δείτε εδώ το έγγραφο.