Αρχεία για 15 Ιουλίου 2014

Ν. Ράμμος: Tα οργανικά κενά στο ΠΥΣΠΕ Κέρκυρας. Τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν τη συμπλήρωση της δήλωσης προτιμήσεων »

Φίλες και φίλοι συνάδελφοι, Σήμερα Τρίτη 15 Ιουλίου συνεδρίασε το ΠΥΣΠΕ Κέρκυρας και προσδιόρισε τα οργανικά κενά στη Δ/νση Π.Ε. Κέρκυρας. Μέχρι την Τετάρτη 23 Ιουλίου 2014 είναι η προθεσμία υποβολής δηλώσεων των εκπαιδευτικών για τοποθέτηση-μετάθεση στο ΠΥΣΠΕ Κέρκυρας. Δήλωση μπορούν να υποβάλουν όσοι βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ, όσοι έχουν υποβάλει αρχική αίτηση μετάθεσης […]

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι μετατέθηκαν από περιοχή σε περιοχή »

Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι μετατέθηκαν με την αριθμ. 108181/Δ1/10-07-2014 Υπουργική Απόφαση «Μεταθέσεις εκπ/κών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης 2013-2014», παρακαλούμε να γίνεται δεκτή η ανάληψη της υπηρεσίας τους με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας η οποία στη συνέχεια πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικά.

Ανασυγκρότηση Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ιονίων Νήσων »

Με υπουργική απόφαση ανασυγκροτήθηκε το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ιονίων Νήσων λόγω της συνταξιοδότησης της κ. Λίβερη Αναστασίας, Προϊσταμένης του Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων και της αντικατάστασης της από την κ. Κουρή Φωτεινή, καθώς και λόγω της συνταξιοδότησης του συναδέλφου αναπληρωματικού αιρετού μέλους του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ιονίων Νήσων κ. Λάζαρη […]