Αρχεία για 16 Ιουλίου 2014

Δ/νση Π.Ε. Κέρκυρας: Μεταθέσεις εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κέρκυρας – Γνωστοποίηση κενών οργανικών θέσεων »

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι: α) είχαν υποβάλει αίτηση για μετάθεση ή για οριστική τοποθέτηση, β) βρίσκονται στη διάθεση ΠΥΣΠΕ και γ) μετατέθηκαν στο ΠΥΣΠΕ Κέρκυρας από άλλες περιοχές σχολείων, να υποβάλουν δήλωση έως Τετάρτη 23 Ιουλίου 2014 και ώρα 12.00ΜΜ.