Αρχεία για 22 Οκτωβρίου 2012

ΔΟΕ: Αίτημα για συνάντηση με τον κ. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου »

Κύριε Υφυπουργέ, Το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο αποτελεί ένα θεσμό που αγκαλιάστηκε με θέρμη από την εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και την ελληνική κοινωνία καθώς ανταποκρίνεται τόσο στις εκπαιδευτικές όσο και στις κοινωνικές ανάγκες, εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά προσχολικής αγωγής.