Αρχεία για 19 Οκτωβρίου 2012

ΑΔΕΔΥ: Σχετικά με την απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης »

Δύο από τις ρυθμίσεις που υιοθετήθηκαν από την ελληνική Κυβέρνηση το 2010, αντιβαίνουν τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη  (European Social Charter) και πρέπει να απαλειφθούν, σύμφωνα με την Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Δ. Μπράτης: Προσλήψεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, στην Π.Ε. »

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθούν προσλήψεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων στην Π.Ε., πλήρους και μειωμένου ωραρίου, ως εξής: