Επικοινωνία

Ταχυδρομική διεύθυνση: Μεσορόπη Τ.Κ. 64008 Καβάλα

Τηλέφωνο/fax: 2592093212

Email: mail@nip-mesor.kav.sch.gr

Ηλεκτρονική διεύθυνση: https://blogs.sch.gr/nipmesor

Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου: Γάκη Σοφία

Μπορείτε να επικοινωνείτε και στο email: gakisofi@sch.gr