Εκπαιδευτικό προσωπικό

  • Προϊσταμένη  του Νηπιαγωγείου                        Στέλλα Παππή
  • Νηπιαγωγός   ΠΕ 60                                         Στέλλα Παππή
  • Εκπαιδευτικός Αγγλικής γλώσσας  ΠΕ  06           Αλεξάνδρα Φούντα
  • Νηπιαγωγός ΠΕ 60 ΕΑΕ                                    Δήμητρα Ιωάννου