Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό έργο eTwinning :Team Spirit”

Σε αυτό το έργο  επικεντρωθήκαμε στα παραδοσιακά παιδικά παιχνίδια  με στόχο την ανάπτυξη κινητικής αγωγής μέσω παιδικών παιχνιδιών που αποτελούν μέρος του λαϊκού πολιτισμού, την  αθλητική ευαισθητοποίηση, τη χωρική σκέψη και την περιβαλλοντική συνείδηση ​​.Επίσης, βοηθήσαμε τους μαθητές να προσαρμοστούν στον ψηφιακό κόσμο, διδάξαμε όρους τοποθεσίας-κατεύθυνσης-στόχου και ωθήσαμε  τους μαθητές να χρησιμοποιούν χάρτη μέσω του προσανατολισμού.  Στόχος μας ήταν  να παρέχουμε στους μαθητές μια διεπιστημονική προοπτική αναπτύσσοντας δεξιότητες ομαδικής εργασίας, συνεργατικής επίλυσης προβλημάτων, επικοινωνιακών και δημοκρατικών δεξιοτήτων, που συγκαταλέγονται στις δεξιότητες του 21ου αιώνα.

img 1537 img 1539 1 IMG 9995 thumbnail IMG 9977 thumbnail IMG 9979 thumbnail IMG 9991

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΑΘΗΤΗ

 

 

img 1804

DIMITRA IOANAOU

Στιγμιότυπα από τη συμμετοχή μας στο Ευρωπαϊκό έργο eTwinning “Be breath of the world”

      Το δικό μας λογότυπο του έργου !

εικόνα Viber 2024 06 14 12 39 58 228

 

Παιχνίδια ρομποτικής

 

εικόνα Viber 2024 06 14 12 39 58 082

εικόνα Viber 2024 06 14 12 39 58 105 εικόνα Viber 2024 06 14 12 39 58 125

 

εικόνα Viber 2024 06 14 12 39 57 652
Στιγμιότυπο από τη διαδικτυακή μας συνάντηση με τα σχολεία από την Τουρκία και την Ελλάδα.
εικόνα Viber 2024 06 14 12 39 57 797
Ανταλλαγή καρτών με επαναχρησιμοποίηση υλικών

εικόνα Viber 2024 06 14 12 39 57 773

 

Εργασίες κωδικοποίησης

εικόνα Viber 2024 03 31 13 17 34 947

εικόνα Viber 2024 03 31 13 17 35 058 εικόνα Viber 2024 03 31 13 17 35 103 εικόνα Viber 2024 03 31 13 17 35 493

 Ψηφιακά παιχνίδια εικόνα Viber 2024 06 14 12 39 57 692 εικόνα Viber 2024 06 14 12 39 57 712 εικόνα Viber 2024 06 14 12 39 57 732 Κατασκευές με επαναχρησιμοποίηση υλικών


εικόνα Viber 2024 06 14 12 39 57 553
εικόνα Viber 2024 06 14 12 39 57 630

εικόνα Viber 2024 06 14 12 39 57 924 εικόνα Viber 2024 06 14 12 39 57 945

                                                                                                                                                      εικόνα Viber 2024 06 14 12 39 57 513 Και η επιβράβευση!

1

Μετάβαση στο δημοτικό σχολείο

εικόνα Viber 2024 06 14 12 39 57 368

 

Στιγμιότυπο από την επίσκεψή μας στο δημοτικό σχολείο στα πλαίσια του προγράμματος ομαλής  μετάβασης στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης .

εικόνα Viber 2024 06 14 12 39 57 474

Και φυσικά δεν πήγαμε με άδεια χέρια .Προσφέραμε μια αφίσα φτιαγμένη από τα χεράκια μας με θέμα τα βιβλία .