Εγγραφές νηπίων σχ.έτους 2023-2024

Οι εγγραφές για μαθητές/τριες , σχ. έτους  2023-24  θα πραγματοποιηθούν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ από την 1η Μαρτίου ως και την 20η Μαρτίου 2023

Φέτος εγγράφονται όσα παιδιά  γεννήθηκαν το έτος 2019 

Δικαιολογητικά που θα προσκομιστούν ΜΕΤΑ την αίτηση εγγραφής:

  1. Βιβλιάριο υγείας, στο οποίο να φαίνεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια
  2. ΑΔΥΜ (Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή)συμπληρωμένο από τον παιδίατρο
  3. Έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωσή του
  • Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου Στο νηπιαγωγείο μας εγγράφονται μαθητές της κοινότητας Ματαράγκας ,Πύργου Κιερίου και Ερμητσίου.
  • Χρήση κωδικών: Οι γονείς, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία«Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
  • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή . Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια  σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν .

δ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής ή/και στο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου,

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) προσκομίζονται στη σχολική μονάδα εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει η Προϊστάμενη του Νηπιαγωγείου.

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης,  ο γονέας ενημερώνεται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσει κατά την επίσκεψή του στη σχολική μονάδα. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται τα:

ζ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

η) Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια

θ) Βεβαίωση από ΚΕΔΑΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του.

Μετά την υποβολή της αίτησης, ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο .

Για την αποφυγή λαθών και διορθώσεων απαραίτητη είναι πριν την εγγραφή η επικοινωνία με την προϊσταμένη του νηπιαγωγείου στο τηλέφωνο 2443041285.

 

Συμμετοχή του νηπιαγωγείου Ματαράγκας στην εκδήλωση εορτασμού της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου 2023

sid1 1

viber image 2023 02 10 13 37 41 967 1
Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τη νέα γνώση.

Η συγκεκριμένη διαδικτυακή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τελικά την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023 λόγω των ιδιαίτερων  καιρικών συνθηκών που επικράτησαν εκείνες τις μέρες. Τα νήπιά μας ταυτόχρονα με νηπιαγωγεία από όλη την Ελλάδα  ενημερώθηκαν  για τους κανόνες ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου που ταιριάζουν για την ηλικία τους.

Και φυσικά το νηπιαγωγείο μας είναι υποστηρικτής της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου 2023 !

 

 

Κ Δ Ζ Α¬ Δ Ε Β¦¦ Εχ 21024 1
                                                        Βεβαίωση υποστηρικτή

Δείτε μας στο χάρτη υποστηρικτών

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=19qGpPYzkLNFkFfokahICAmLLPHdmWq4&ll=39.394642943897566%2C22.171368680632785&z=12

Το σύνθημά μας είναι:

                                                                            Ασφαλώς κυκλοφορώ στο διαδίκτυο κι εγώ !

Δημιουργικός Διαγωνισμός – Αστέρι της Ευχής 2022 – 2023

Το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) υλοποιεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Αστέρι της Ευχής και παρακινεί τους μαθητές να πάρουν μέρος σε διαγωνισμό !
Οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν συλλογικές συμμετοχές σε διάφορες κατηγορίες, έχοντας ως αφετηρία το φιλανθρωπικό έργο του οργανισμού, τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους για την αξία του εθελοντισμού και της προσφοράς, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Αστέρι της Ευχής, αλλά και τις ιστορίες παιδιών ευχής. Το νηπιαγωγείο μας λοιπόν συμμετέχει με μια δημιουργική κατασκευή με τίτλο    “Στην καρδιά μου ν΄ανεβείς το αστέρι σου να βρεις!”

 

 

 

viber image 2023 01 20 13 36 01 222 1
Επί το έργον!

 

viber image 2023 01 20 13 34 54 712
Το τελικό αποτέλεσμα!

 

 

«Χ.Ο.Π.Α. Ήρωες 112»

Οι «Χ.Ο.Π.Α. Ήρωες 112» είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται παγκοσμίως από τον Παγκόσμιο Οργανισμό για τα Εγκεφαλικά Επεισόδια (World Stroke Organization), το Schools for Health in Europe Foundation (S.H.E.) και την UNESCO, το Πανεπιστήμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΑΜΑΚ), σε συνεργασία με την Angels Initiative. Μέσα από αυτό το πολύ διασκεδαστικό και βραβευμένο πρόγραμμα  τα παιδιά εκπαιδεύονται  και να ενδυναμώνονται , ώστε να είναι ικανά να βοηθήσουν να σωθούν οι παππούδες και οι γιαγιάδες τους. Το βραβευμένο ΔΩΡΕΑΝ εκπαιδευτικό πρόγραμμά , με θεματική υπερήρωες και υπερηρωίδες («ΧΟΠΑ Ήρωες 112») που πολεμούν τα εγκεφαλικά επεισόδια, πέρα από τον εκπαιδευτικό του χαρακτήρα, είναι διαδραστικό και ευχάριστο, ενισχύει την ενεργό συμμετοχή των παιδιών, τα διδάσκει να δείχνουν ενσυναίσθηση και αγάπη, ενώ μάλιστα τους παρέχει και πρακτικές γνώσεις για το πώς μπορούν να σώσουν μια ανθρώπινη ζωή.

viber image 2023 01 18 20 53 14 179

 

viber image 2023 02 01 13 48 02 036

viber image 2023 02 01 13 48 01 959

 

Το νηπιαγωγείο μας με μεγάλη χαρά πήρε μέρος σε αυτό το τόσο χρήσιμο πρόγραμμα!

Γινόμαστε ήρωες και σώζουμε τους ήρωες!

 

Κοπή βασιλόπιτας στο νηπιαγωγείο Ματαράγκας

Φέτος στο νηπιαγωγείο μας κόψαμε δύο βασιλόπιτες μια κανονική  με το φλουρί της και ένα τυχερό παιδί με το δώρο του  ευγενική προσφορά μιας καλής νεράιδας!

viber image 2023 01 30 13 59 18 304

viber image 2023 01 30 13 59 18 697

 

και μία εναλλακτική  που δεν τρώγεται , δεν έχει φλουρί και κερδίζουν όλοι. Πώς είναι ?

Έτσι….

viber image 2023 01 09 13 35 15 320

 

viber image 2023 01 09 13 35 15 415

viber image 2023 01 09 13 35 15 465

ΟΛΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ ….ΟΛΟΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΙ

 

ΚΑΛΗ ΚΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ Η ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ